sv en

Debatt

Ålands anseende kräver fler laddstationer för elbil

09.04.2022

Även om snön i skrivande stund ligger kvar står turistsäsongen för dörren. Efter att vår besöksnäring under flera år varit hårt pressad av pandemin ställs nu stora förhoppningar på att årets säsong ska återgå till det normala, eller ännu hellre bli bättre än normalt för att ta igen senaste årens underskott.

LADDSTATIONER
Affärskedjan Lidl satsar stort på laddstationer. Bilden är från Kungsängen nordväst om Stockholm.

Rysslands förödande invasionskrig i Ukraina lägger sordin över förväntningarna inför årets säsong, men de som besöker våra vackra öar ska vi ta emot med öppna armar och bästa tänkbara service. Vad gäller servicen till våra elbilburna gäster finns en del att göra.

Snabb ökning av elbilar

I takt med den allt snabbare ökningen av antalet elbilar ökar även behovet av laddstationer. Av alla nyregistrerade bilar i Sverige under januari i år var 25 procent rena elbilar och nästan 50 procent laddbara hybrider. Det här ställer nya och ökade krav på vår service till våra el- och hybridbilsburna sommargäster.

På Åland finns i dag, enligt de uppgifter vi har, 15 allmänna laddstationer, vilket är allt för få för att tillgodose det kraftigt ökade behovet under turistsäsong. Minimikravet är förstås att alla offentliga besöksbyggnader och sevärdheter ska erbjuda ett tillräckligt antal laddstationer. Därtill bör det anläggas rastplatser med flera uttag på strategiska ställen längs våra landsvägar, där våra besökare kan ta en fika, en bit mat och uppleva vår fantastiska natur medan bilen laddas. Givetvis mot en avgift.

Har en konkurrensfördel

Även inom besöksnäringen är det viktigt att kunna erbjuda ägare till el- och hybridfordon möjligheter att ”tanka” utan att behöva stå i kö. De företagare som erbjuder kunderna laddmöjligheter under besöket har redan i dag en konkurrensfördel eftersom det kan vara helt avgörande för val av till exempel restaurang. I dag finns heller inga hinder för privata initiativ till att anlägga laddstationer mot avgift inom ramen för fri konkurrens.

Överlag handlar det här om ren och skär service till våra gäster och givetvis också för den ökande skara ålänningar som skaffar elbil eller hybrid, även om vi bofasta oftast har möjlighet att ladda fordonet hemma. Att erbjuda ett tillräckligt antal laddstationer underbygger även målen i Ålands hållbarhetsagenda och den kommande klimatlagstiftningen med målsättningen att Åland ska vara klimatneutralt redan 2035.

Förödande för Ålands anseende

Med tanke på den politiska klimatoffensiv som vår regering driver vore det förödande om Åland framstår som ett besöksmål med otillräckliga laddmöjligheter för fossilfria fordon. Det har varken Åland eller vår besöksnäring råd med. Än finns tid att åtgärda bristen, åtminstone i anslutning till de mest besöksintensiva platserna under semesterperioden.

Gunnar Granlund (ÅF)
medlem i stadens infrastrukturnämnd
och Ålands Framtids styrelse

Tillbaka