sv en

Debatt

Nya barnomsorgslagen måste fokusera på barnen

Linda Jansson 23.05.2022

Idag måndag ska lagtinget godkänna den nya barnomsorgslagen. På förhand vet vi att det finns en politisk majoritet för att driva igenom lagförslaget trots att det saknas en rad konsekvensanalyser, inte minst ur barnens synpunkt.

Barn_håller_förälder_i_handen
I tider då våra barn och unga mår allt sämre psykiskt och antalet bestäm- och obestämbara bokstavsdiagnoser skjuter i höjden bör närhet, trygghet och framför allt barnens rättighet till tid tillsammans med föräldrarna prioriteras.

Syftet med lagen är att ge arbetssökande föräldrar och föräldralediga familjer utökad rätt till barndagvård. Men i den politiska debatten framkommer tydligt att lagstiftningen i minst lika stor utsträckning tar sikte på att uppnå jämställdhetsmål och underlätta karriärsmöjligheter för båda föräldrarna, utan närmare analys av hur det påverkar barnen.

Barn behöver mer föräldratid

Vad är det som säger att barnen mår bättre av att i ännu högre grad bli lämnade på dagis för att ge båda föräldrarna ökade möjligheter att arbeta? Blir barnen lyckligare av att familjens ekonomi förbättras samtidigt som de får spendera allt mindre tid med sina föräldrar?

I tider då våra barn och unga mår allt sämre psykiskt och antalet bestäm- och obestämbara bokstavsdiagnoser skjuter i höjden bör närhet, trygghet och framför allt barnens rättighet till tid tillsammans med föräldrarna prioriteras. Med utökad laglig rätt för föräldrarna att ha barnen på dagis blir det precis tvärtom.

Föräldraansvaret viktigt

Lagförslaget känns panikartad och kommer även märkbart att öka belastningen på den redan mycket hårt ansatta barndagvården och dess personal som går på knäna. Var finns konsekvensanalyser kring detta samt hur den nya lagstiftningen påverkar kommunernas allt mer ansträngda ekonomi?

Ålands Framtid anser att det dags att även lyfta upp föräldraansvaret på den politiska dagordningen, där rättigheter och skyldigheter på ett tydligare sätt återspeglas i den åländska lagstiftningen, särskilt i lagen om omsorgen om våra barn som ska skapa morgondagens åländska samhälle.

Ålands Framtid
Styrelsen genom
Linda Jansson

Tillbaka