sv en

Debatt

Anders Eriksson: Kafferepspolitik gagnar inte vårt samhälle

Anders Eriksson 18.01.2022

Jag vill helst inte delta i debatter på den nivå som Wille Valve (MSÅ) och Barbro Sundback (S) sätter. Den typen av ”kafferepspolitik” tillför inget som gagnar vårt samhälle. Emellertid har så många hört av sig och menar att de personangrepp Sundback för fram i Nya Åland 17.1 är så graverande att de bör bemötas. Som en person sa så börjar Sundback närma sig ren besatthet beträffande mig. Hon har flera gånger under hösten i sina inlägg vävt in kritik mot mig trots att texterna handlat om något helt annat.

”Helt taget ur luften”?
Den typen av ”kafferepspolitik” tillför inget som gagnar vårt samhälle, konstaterar Anders Eriksson.

Sundback påstår ”i Nya Åland häver Anders Eriksson bland annat ur sig att Socialdemokarna vill göra Jomala till en del av Mariehamn. Påståendet är helt taget helt ur luften och är ännu ett exempel på Erikssons mytomaniska retorik som för det mesta går ut på konfrontation. Eriksson är expert på att skuldbelägga andra. Hans retorik är simpel och förenklad”.

Den läskunnige får dra sina egna slutsatser om vad som är simpelt. I Sundbacks värld är tydligen det sossarnas styrelse framför ”helt taget ur luften”. I och med att, det som jag påtalat är det märkliga förslag sossarnas styrelse presenterade i en insändare 17.3.2021 man de skrev ”de delar av Jomala som i dag har en stadsliknande bebyggelse, inkorporeras i staden, medan de mer rurala delarna skulle förbli landskommunen Jomala”.
Med andra ord, vi tar det som staden kan tjäna storkovan på, resten lämnar vi därhän.

Remarkabelt stöd
Utdrag ur Barbro Sundback (S) insändare i måndagens Nya Åland.

Så var det med den solidariteten. Att insändaren också undertecknades av Kicki Blomqvist, sossarnas nya ledamot i Jomala kommunstyrelse är remarkabelt. Det torde vara världsunikt att en kommunpolitiker föreslår att de största intäktskällorna för den egna kommunen skall överföras på någon annan. Detta bara som ett konstaterande utan några tillmälen runt de det berör.

Sundback är på vils

Sundback påstår också att jag ville ”utesluta representanter för staden och skärgården att delta i mötet.” Också där är hon på vils. Samtliga skärgårdskommuner utom en var representerade och uppskattende mycket möjligheten att få träffas. När det gäller staden har Jomala till och med en speciell samarbetskommitté för det viktiga samarbetet.

Avslutningsvis så nedvärderas ÅF:s ordförande till ”Hans trogna vapendragare Peggy Eriksson (ÅF)”. Den typen av nedvärderande utspel har jag, under mina år i lagtinget, hört så många gånger från Sundbacks sida mot yngre och mer oerfarna kvinnor i politiken. Tack och lov slipper vi se det nu mera. Men inte främjade det jämställdheten och lockade nya kvinnor till politiken.

Anders Eriksson (ÅF)

Tillbaka