sv en

Debatt

Jonny Landström (ÅF): TV-historien upprepar sig

Jonny Landström 22.02.2022

Rätten för ålänningarna att ta del av tv-program från Sverige har alltid stött på patrull hos finska myndigheter. Det visar en historisk tillbakablick.

Då Sveriges tv 1957 hade inlett regelbundna sändningar anhöll dåvarande landskapsstyrelsen hos kommunikationsministeriet i Finland om att få sätta upp en reläsändare i Vattentornet i Mariehamn för de svenska tv-programmen. Ministeriet sa nej och hänvisade till ”tekniska och ekonomiska hinder”.

Satte upp en egen mast

År 1964 anhöll landskapsstyrelsen om tillstånd att på Ålands egen bekostnad få finansiera en sändare, men inte heller det kunde de finska myndigheterna godkänna. Affärsmannen Anton Kalmer tog senare samma år saken i egna händer och satte upp en egen sändare som visade sig fungera utan några större tekniska problem.

Nu cirka 60 år senare upprepar sig historien. Det här gången handlar det om ge ålänningarna möjlighet att ta del av SVT-play via nätet. Allt såg lovande ut men precis innan den finska regeringen skickade
iväg propositionen till riksdagen ströks avsnittet om Åland.

Problem som inte finns

Finska undervisnings- och kulturministeriet hänvisar till tekniska och upphovsrättsliga problem och oklarheter. En mediegranskning visar dock att några sådana problem inte existerar. Tvärtom välkomnas möjligheten för ålänningarna att ta del av play-tjänsterna av SVT:s respektive
upphovsrättsorganisationen Kopiostos högsta chefer.

I kommentarerna från ministeriet kan man mellan raderna utläsa en ovilja att Ålands ax-domän ska jämställas med Sveriges se-domän. Är det möjligen där den finska skon klämmer, att tillåta att Åland får en egen, helt fristående landsdomän?

Åland eget upphovsrättsland

Hur som helst visar det här än en gång på den totala oviljan bland tjänstemän och politiker i Finland att tillåta ålänningarna någonting exklusivt med hänvisning till självstyrelsen. Bäst vore det förstås om vi kunde sköta frågor av den här typen på egen hand genom att ta över behörigheten för upphovsrätt och göra Åland till eget upphovsrättsland. Då slapp vi allt krångel.

Jonny Landström (ÅF)

Tillbaka