sv en

Debatt

ÅF håller sitt löfte om att landskapsandelarna ska höjas

Brage Eklund 02.01.2022

Hur länge ska våra politiker få fortsätta lura väljarna med löften i valrörelsen som sedan sviks när de kommer till makten?

Frågan aktualiseras på nytt efter att den Centerledda regeringen tillsammans med bland annat Obundna drivit igenom en budget för 2022 där landskapsandelarna minskas med ytterligare cirka fem miljoner euro.

Saknas politisk hederlighet

Båda partierna gick till val på att återställa landskapsandelarna till den nivå som rådde innan den förra Lib-ledda regeringen drog ner dem som en del av den planerade kommunreformen. Men istället för att infria det dyrt och heligt angivna vallöftet gentemot kommunerna gör nu C och Ob precis tvärtom.

Beslutet är givetvis ett dråpslag mot kommunernas redan ansträngda ekonomi som dessutom tyngs ytterligare av nya lagstadgade pålagor inom social sektor, grundskola och barnomsorg. Var finns den politiska hederligheten?

Stöder centralisering

Landskapsandelarna ska i grunden fungera som en regionalpolitisk utjämning mellan kommunernas skattekraft i syfte att alla kommuner ska kunna erbjuda likartad service. Men landskapsandelarna ska även kompensera kommunerna för de merkostnader som lagtinget påför den kommunala verksamheten genom ny lagstiftning.

Realpolitiskt underbygger den C-ledda regeringens ekonomiska politik gentemot kommunerna den nuvarande oppositionens målsättning att skapa en ”stark centralort som stärker hela Åland” – tankar som även delas av MSÅ. Dessa partier vill urbanisera landsbygd och skärgård, men säger inget om hur vi här ute i randkommunerna ska få fördel av ”en stark centralort”.

Delar oppositionens mål
Landskapsandelarna ska höjas för nya pålagor som lagtinget påför kommunerna genom fördyrande lagstiftning inom till exempel barnomsorg och grundskola.

Nu tycks vår nuvarande regering dela oppositionens målsättning. Vart försvann den hårda kritiken mot just den här centraliseringstanken som C och Ob, tillsammans med oss i Ålands Framtid hårt förde fram i opposition under den förra mandatperioden?

Ålands Framtid gick också till val på en aktiv regionalpolitik i syfte att hålla hela Åland levande. Vi lovade även att öka landskapsandelarna som kompensation för den tidigare regeringens sänkning samt för nya pålagor som lagtinget påförde kommunerna genom fördyrande lagstiftning.

ÅF håller sitt vallöfte

Skillnaden mot C och Ob är att ÅF står fast vid sitt löfte gentemot väljarna, kommunerna och kommuninvånarna runt om på Åland. Får vi bestämma ska landskapsandelarna höjas med minst två miljoner euro under 2022 och därefter justeras till en nivå som säkerställer den kommunala servicen över hela Åland.

Gott Nytt År!

Brage Eklund (ÅF)

Tillbaka