sv en

Debatt

Rolf Granlund: Osanningar i stadsdirektörens avskedsintervju

Rolf Granlund 09.01.2022

Det kan väl kanske ses som onödigt att gå i polemik över uttalanden av en stadsdirektör som slutat sin anställning. Men när Barbara Heinonen i en avskedsintervju i Ålandstidningen den 3 januari 2021 fortsätter att föra fram hela och/eller halva osanningar är det svårt att lämna det helt opåtalat.

För att inte bli för långrandig ska jag enbart ta ett exempel. Infrastrukturdirektörens omtalade köp av konsulttjänster för 350.000 euro helt utan konkurrensutsättning kommenterar Heinonen så här: ”I fallet med Mariebad gjordes inga direkta fel, men det drog ut på tiden till följd av tidsfaktorn”.

Revisorernas påpekanden
Den förra stadsdirektören förbiser revisorernas påpekanden angående felaktigheter i upphandlingen av renoveringen av Mariebad, skriver Rolf Granlund.

Man undrar om Heinonen ens läst revisorernas rapport den 27.9.2021. Där framgår:
1) Beställningsprocessen har varit för svag.
Vid köp på löpande debitering bör tydliga maximigränser sättas upp så att övervakningen av användningen av budgetmedel låter sig göras samt…
2) Upphandlingslagen har inte efterföljts.

Vid upphandling som görs för löpande debitering måste en kalkyl upprättas som bedömer värdet av upphandlingen. Revisorerna anser att en regelrätt offentlig upphandling skulle ha gjorts. Vidare anser revisorerna inte heller att stadens egna upphandlingsdirektiv skulle ha tillåtit en direktupphandling fastän slutsumman hade stannat vid 137.500 euro.

”Låt gå”-andan får råda

Hur kan den före detta stadsdirektören fortsättningsvis påstå att det i fallet Mariebad inte har begåtts formella fel? Hur ska man då klassa den här typen av påpekanden och tillrättavisningar som revisorerna gör?

Att sedan stadens förvaltning och politiska organ låter regelvidrigheter av den här typen passera utan att utkräva ansvar är en annan obegriplig fråga. I det här fallet, som i andra framstår Mariehamns stad som en kommun där ”låt gå”-anda ges företräde framom rättssäkerhet.

Att övervakningen av offentlig upphandling på Åland dessutom inte fungerar gör inte saken bättre. Då jag anmälde ovanstående till Ålands upphandlingsinspektion dröjde behandlingen så pass länge att ärendet hann preskriberas.
Slutligen önskar jag stadens förra direktör lycka till på det nya jobbet.

Rolf Granlund (ÅF)

Tillbaka