sv en

Debatt

Wille Valve skickar ut dimridåer

Peggy Eriksson 14.01.2022

I torsdagens Ålandstidningen uttalar sig moderaternas nyvalde ordförande Wille Valve om Jomalapolitiken på ett sätt som lämnar mycket övrigt att önska.

Wille Valve (MSÅ) sprider dimridåer istället för att komma med sakargument, skriver Ålands Framtids ordförande Peggy Eriksson. Klippet ur Ålandstidningen 14 januari 2022.

Det finns ett strukturerat samarbete både för kommunstyrelseordförandena, kommundirektörerna och sedan finns en speciell samarbetskommitté mellan Mariehamn och Jomala. De enda som inte träffats har konstigt nog har varit fullmäktigeordförandena. Ålands Framtid (ÅF) har arbetat för att stärka samarbetet mellan fullmäktigeordförandena på Ålands landsbygd.

Samarbetet behöver utvecklas

För ÅF var detta viktigt eftersom vi värnar om det kommunala samarbetet inom både kommunalförbundet och övriga kommunförbund och det behöver utvecklas ännu mer. För vad är alternativet? Framtvingad kommunsammanslagning?

Detta är nog anledningen till irritationen hos Moderaterna, som gjort att de ringt runt till de andra grupperna för att bli av med en fullmäktigeordförande som stärker det kommunala samarbetet på Åland? Visst är detta den intressanta frågan istället för att dra till med Ömsen-spåret Wille?

Ska vara transparent

Analysen är att det i de moderata leden finns starka ledare som önskar att Jomala går ihop med Mariehamn eller är det den tidigare regeringens (där Wille var minister) kommunstrukturreform som hägrar? Vi tycker att man ska vara transparent med sin agenda så att väljarna vet var man står.

Ålands Framtid har gått till val på att vi vill att hela Åland ska leva. Förra regeringen har lagstiftat om flera kostnadsdrivande lagstiftningar, drivna av just Valve. Merkostnader man inte vill kompensera kommunerna för. Kommunerna har det riktigt utmanande ekonomiskt. ÅF anser att detta är en stor och viktig fråga och av den anledningen driver vi detta i lagtinget och i det kommunala där vi vill stärka samarbetet. I slutändan är det servicen till kommuninnevånarna som blir lidande.

Mise-frågan irriterar

Det som nog mest som spädde på moderaternas irritation var ÅF:s agerande i Mise-frågan, en fråga som Ålands Framtid aktivt drivit även i Jomala. Nog borde även andra partier förstå att om kommuninnevånarna lämnat in en namninsamling på 399 namn angående Mise, så är det en viktig fråga.

ÅF gick till val på att privatisera där det är möjligt och vi kommer att jobba vidare på det spåret. Vi vill inte ha samhällsägda monopolbolag. Både logiskt och miljömässigt måste det finnas en morot att producera så lite sopor som möjligt och då borde ju mängden sopor styra både avgifterna och tömningsintervall.

Använda sakargument

Avslutningsvis så tycker jag att Wille borde komma med sakargument istället för att använda härskarteknik över att ett litet parti behöver samarbeta med andra partier för att driva viktiga frågor. Vi kommer alltid att samarbeta med andra partier där vi kan stå eniga i sakfrågorna.

Peggy Eriksson
Ordförande för Ålands framtid

Tillbaka