sv en

Debatt

Gör ÅMHM skillnad på privata och offentliga?

Enligt uppgifter i media har Mariehamns hamn Ab bedrivit pålningsarbete i undervattensmiljö utan att ha tillstånd för det. Boende i närheten av Västerhamn uppmärksammade Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) på…

Inför licensierad jakt på havsörn

Havsörnen, denna majestätiska fågel, alltid lika omtalad. På 1980-talet hotades havsörnens överlevnad av miljögifter. Nu, 40 år senare, har stammen växt sig så stark att den i sin tur hotar…

Minska byråkratin för lantbrukarna

Det är dags att ta gårdarnas ekonomiska bekymmer på allvar om vi vill fortsätta ha en varierande landsbygd med små och stora gårdar, öppna landskap och lantbrukare som har en…

Sönderspräng miljöpolitik

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.” Det är bra. Men hur mycket orörd natur tänker samma regering sätta igång och skövla…
Ove Andersson 07.07.2019

Dags att återupprätta stadens anseende

Angående den avslöjade kritiken mot stadsledningen som framkommer i Roger Janssons (MSÅ) minnesanteckningar... Det är ju precis som det är. Staden leds av ett förhärskande tjänstemanna-(kvinno)styre, uppmuntrat av en svag,…
Ove Andersson 03.07.2019

Alla måste ses som en resurs

Det är bara att buga för Anders Wiklöfs välvilja att rädda den ideella föreningen Matbanken. Utan kommerserådets donation på 25000 euro hade Matbanken bokstavligen dukat under. Samtidigt är det här…

Väntar Fellman på att lagen först ska revideras?

I ett svar på Ålands framtids insändare om regeringens handfallna hantering av fallet Jysk anser kansliminister Nina Fellman (S) att näringsrättlagen bör revideras. Däremot ger hon inget besked i själva…

Hanteringen av fallet Jysk skadar självstyrelsen

Då ett litet åländskt företag serverar laxsoppa gjord på havslax, inköpt av en fritidsfiskare ingriper våra myndigheter direkt. Orsak: Matserveringar får enligt lag endast köpa fisk från yrkesfiskare. Då en…
Brage Eklund 23.06.2019

En liten peng är stor lycka

Men socialminister Wille Valve (MSÅ) och hans socialpolitiskt vackliga regering väljer avslå ett tilläggsstöd till den ideella hjälporganisationen Matbanken på Åland. Föreningen engagerar i dag över 40 personer som ideellt…
Ove Andersson 15.06.2019

Kulturen som motor för tillväxt

Under den avslutande dagen av AlandicaDebatt deltog jag i en kulturdebatt arrangerad av Ålands kulturdelegation. Inledningsfrågan var om det behövs en kulturpolitik? Svaret på den frågan är otvetydigt: Ja! Kulturpolitik…

Färöarna och Grönland visar vägen – dags för landhöjning för Åland

Vi har just firat Ålands självstyrelsedag, som också inledde Alandica debatt. Som ordförande för Ålands Framtid är jag glad över att vår regeringen valde att inleda med en inledande programpunkt…
Ove Andersson 08.06.2019

Ypperligt förslag av Moderaterna i Mariehamn!

Enligt en artikel i torsdagens Ålandstidningen föreslår i en motion Moderaterna i Mariehamn att delar av gågatan ska glasas in. [caption id="attachment_5724" align="alignright" width="388"] Glasa in delar av gågatan, föreslog…