sv en

Debatt

Regeringen visar åter maktfullkomlighet

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålänningarna.

Den politiska blindheten är så total att inte ens den hisnande, nästan 20 miljoner högre prislappen (66 miljoner istället för 47 miljoner) för ny elhybridfärja ger skäl till eftertanke. Var de slutliga kostnaderna för hela kortruttprojektet på västra Föglö hamnar vet ingen. Allra minst regeringen med stödpartier som låter miljonerna rulla i ett projekt som saknar helhetsanalys och folklig förankring.

Det var i måndags som regeringen kom med beskedet att man köper en ny elhybridfärja. Kontraktet binder samtidigt upp kommande regering att förverkliga kortruttsprojektet på västra Föglö. Klipp ur Ålandstidningen 19 augusti 2019.
Intern kritik inom Moderaterna

Regeringens beslut visar att väldigt mycket inte står rätt till bland dem som är satta att leda Åland. Detta är skadlig för vårt örike och ledsamt för tilltron till den politiska makten.

Den comebackande, moderata politikern Jörgen Strand ger en mycket initierad analys av regeringens beslut på sin Facebooksida. Strands omdöme efter att ha sammanfattat alla (om möjligt) tilläggskostnader är rätt och slätt: ”Dåligt beslut”.

Den åländska politiken gynnas av Jörgen Strands kreativa vitalitet och förmåga att våga tänka utanför den partipolitiska boxen.

Förutsägbar politik

Ålands framtid säger absolut nej till att lägga miljontals skattemedel på att skövla oersättliga naturvärden för att spara knappa tio minuter på färjepasset Svinö-Föglö. Vi har hittills förespråkat sprängning eller muddring av faret genom Ekholmssund för att möjliggöra maxfart för färjorna hela vägen. Redan där sparas säkert 2-3 minuter i restid.

Med miljösmart, anpassat tonnage kan skärgårdstrafiken optimeras att betjäna såväl boende som besökare. Samtidigt måste trafikkapaciteten vara i relation till socio-ekonomiska förutsättningar att verka och bo i vår fantastiska skärgård.

Ålands framtid vill därför initiera en bred undersökning om skärgårdstrafikens betydelse för att bevara och helst öka skärgårdskommunernas attraktionskraft för bosättning och/eller besöksmål. Hållbar politik måste bygga på förutsägbar effekt av enskild samhällsinvestering.

Hoppas på Högsta domstolen

Än är inte det sista ordet sagt om detta fullständigt ogenomtänkta projekt som saknar motstycke i negativ förutsägbarhet gällande miljöpåverkan och nytta i förhållande till samhällskostnad.

Under hösten väntas Högsta förvaltningsdomstolen ge besked på ett flertal besvär som lämnats in av berörda fastighetsägare. Hoppas de får rätt.

Tillbaka