sv en

Våra kandidater

Hanna Segerström

26
Lagtingsval
549
Kommunalval

Hanna Segerström

”Införande av servicesedlar”

ÅLDER: 44

FAMILJ: Sambo, son, bonusdotter, katt, bin samt övrig familj

GÖR: Tf koordinerandechef på Ålands omsorgsförbund

INTRESSEN: Trädgård, biodling och golf

KORT OM MIG: Strukturerad, lyssnar, rak, vill få saker att hända, snäll

FRÅGOR JAG VILL DRIVA I LAGTINGET: Införande av servicesedlar för att göra det enklare att få hjälp genom den så kallade endörrsprincipen. Öka kompetensen hos dagvårdspersonal och lärare om barn med särskilda behov samt i förebyggande arbete med barnfamiljer. Till viss del egen beskattning

FRÅGOR JAG VILL DRIVA KOMMUNALT: Servicesedlar för vård, omsorg och assistans för att möjliggöra anpassningar utifrån det individuella valet och behovet. Mindre byråkrati, göra det enklare att söka hjälp enligt endörrsprincipen. Mindre enheter inom barndagvård och skola.

ÅLANDS FRAMTID FÖR MIG: Tydlig, rak politik med fokus på individens, kommunens samt Ålands självbestämmande

VISION ÅLAND OM 20 ÅR: Ett samhälle som värnar om småskalighet och ett utökat självbestämmande. Ett Åland att vara stolt över som vågar stå själv.

KONTAKT
Tel: 0457 331 40 60
E-post: [email protected]

Tillbaka