sv en

Våra politiker

Hanna Segerström

Hanna Segerström

”Införande av servicesedlar”

ÅLDER: 44 år.

POLITISKA UPPDRAG: Styrelsemedlem i ÅMHM, ledamot i fullmäktige för Södra Ålands högstadiedistrikt, ersättare i kommunfullmäktige i Jomala samt ersättare i styrelsen för kommunförbundet Oasen.

FAMILJ: Sambo, son, bonusdotter, katt, bin samt övrig familj.

GÖR: Tf koordinerandechef på Ålands omsorgsförbund.

INTRESSEN: Trädgård, biodling och golf.

KORT OM MIG: Strukturerad, lyssnar, rak, vill få saker att hända, snäll.

FRÅGOR JAG VILL DRIVA I LAGTINGET: Införande av servicesedlar för att göra det enklare att få hjälp genom den så kallade endörrsprincipen. Öka kompetensen hos dagvårdspersonal och lärare om barn med särskilda behov samt i förebyggande arbete med barnfamiljer. Till viss del egen beskattning.

FRÅGOR JAG VILL DRIVA KOMMUNALT: Servicesedlar för vård, omsorg och assistans för att möjliggöra anpassningar utifrån det individuella valet och behovet. Mindre byråkrati, göra det enklare att söka hjälp enligt endörrsprincipen. Mindre enheter inom barndagvård och skola.

ÅLANDS FRAMTID FÖR MIG: Tydlig, rak politik med fokus på individens, kommunens samt Ålands självbestämmande.

VISION ÅLAND OM 20 ÅR: Ett samhälle som värnar om småskalighet och ett utökat självbestämmande. Ett Åland att vara stolt över som vågar stå själv.

KONTAKT
Tel: 0457 331 40 60
E-post: [email protected]

Tillbaka