sv en

Debatt

Enklare skattegräns genom lyhörd politik

Skattegränsen är ett byråkratisk otyg som försvårar handeln till och från Åland, både för företag och privatpersoner. Samtidigt tryggar skattegränsen de goda färjetransporterna vi har i dag.

Men byråkrati går att förenkla. Bara man vill. Precis som Företagarna på Åland påpekar i sin senaste insändare finns flera exempel på lättare, för att inte säga symbolisk, skattegränshantering för andra områden inom EU som står utanför skatteunionen. Ett gott exempel är Kanarieöarna, som dessutom drar stor fördel av en mycket lägre momssats, särskilt i förhållande till de nordiska länderna.

Skattegränshanteringen är ett byråkratiskt otyg som går att förenkla.
Finland vill inte

Så varför går det inte att införa samma enkla skattegränshantering för Åland? Svaret är enkelt:

För att ansvariga myndigheter i Finland inte vill. Snarare hotar man med att göra gränshanteringen ännu svårare med hänvisning till ett EU-direktiv om klarering av gods i realtid.

Mot bakgrund av den avoga inställning finländska myndigheter och politiska institutioner gång efter annan visar mot Åland har vi inom Ålands Framtid tyvärr inga större förhoppningar på att den åländska diplomatin ska lyckas minska gränsbyråkratin, varken mot Finland eller övriga EU.

Ta över beskattningen

Som vi ser det är den enda hållbara lösning på problemet att Åland övertar momsbeskattningen och därmed även gränshanteringen för densamma. Rätt hanterat skulle det ge Åland och åländskt näringsliv den skjuts som företagen behöver, inte endast genom en lättare gränshantering utan även genom att Åland kan anpassa momssatserna på olika varor och tjänster utifrån våra egna behov och förutsättningar.

För oss är det helt obegripligt att sittande regering inte bjudit in Företagarna på Åland i de arbetsgrupper som arbetar med skattegränshanteringen och EU:s tullkodex. Som politiker måste man lyssna på dem besitter erfarenhet och kompetens inom ett enskilt område.

Till val på lyhörd politik

Tyvärr har nuvarande, och även tidigare, regeringar arbetat enligt devisen ”kan bäst själv”. Det är förödande eftersom effektiv och pragmatisk politik bygger på samarbete med berörda aktörer. Det räcker inte med höranden i lagtingets utskottsbehandlingar av budget eller lagförslag då allt är mer eller mindre klappat och klart. För att styra den politiska processen rätt från början måste berörda parter bjudas in att delta i det förberedande arbetet.

Ålands Framtid går till val på devisen ”Lyhörd politik”, det vill säga att vi lyssnar och tar åt oss ålänningarnas åsikter. Så måste det vara, särskilt i ett litet samhälle som Åland där kontakten mellan politiker och allmänhet är mycket tät. Det förutsätter samtidigt ömsesidigt förtroende för att fungera – ett förtroende som tyvärr inte finns alla gånger i dag, mycket beroende på att politikerna upplevs som maktfullkomliga och utan förankring i verkligheten.

Utreda egen beskattning

Under nästa mandatperiod kommer Ålands Framtid att jobba för att tillsätta en brett sammansatt arbetsgrupp för att se över utmaningar och möjligheter med ett övertagande av beskattningen. Ålands Framtid har sett fördelarna länge, men rider inte på några höga hästar. En seriös diskussion om för- och nackdelar, olika system för förenklad byråkrati av skattehanteringen kräver lyhördhet och att alla parter känner delaktighet och inflytande.

Tillsammans kan vi åstadkomma någonting bra.

Ålands Framtid
Ove Andersson
Hanski Ramström
Magnus Jansson
Sam ”Knatte” Palén
Pia Eriksson
Roger Pettersson
Pelle Hägglund
Peter Sandberg
Jenny Sindén
Tillbaka