sv en

Debatt

ÅF-medlem och feminist? Javisst!

Jag är uttalad feminist och har sedan starten känt mig välkommen i Ålands Framtid.

Inom partiet, som genom åren fått något av en gubbstämpel, upplever jag öppenhet, tolerans och bredd i mina hjärtefrågor och även i övriga frågor. Det känns tryggt. Och därför finns heller inga konstigheter i att vara med i partiet som feminist.

Feminism på allvar

Jag upplever inte alls att partiet, eller dess medlemmar, som antifeministiska på något vis. Snarare märker jag att partiets sätt att resonera kring de flesta politiska frågor har en feministisk vinkel och att mina argument alltid tas på allvar och att jag blir lyssnad på.

Jag är övertygad

Orsaken till att jag tog kontakt med partiet var nyfikenhet och intresse av att utveckla självstyrelsen. Ett halvt år senare är jag nu helt övertygad om att Åland måste få ökat självbestämmande för att utvecklas och i förlängningen bli ett eget land i union med Finland.

Med nuvarande självstyrelsesystem står Åland och stampar på stället, vilket Åland redan gjort alldeles för länge.

Välkomnar fler

Efter den senaste tidens turbulens känner jag mig manad att berätta om min upplevelse och mina erfarenheter av att vara medlem i Ålands Framtid.

Jag hoppas, och tror jag, att jag som feminist kan tillföra mycket bra i partiet och ser mer än gärna att vi blir fler.

Jenny Sindén (ÅF)
Kandidat i lagtings- och kommunalvalet
Tillbaka