Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Johansson

.

För den som följt åländsk politik länge är det, ur ett historiskt perspektiv, svårbegripligt då Harry Jansson (C) återigen i en insändare går till angrepp på Ålands Framtids ordförande Axel Jonsson

HarryJ-slagpåse.bildMed tanke på att Harry Jansson under sin aktiva tid som medlem i Ålands Framtid var den som kanske kraftigast drev frågan om ett utvecklat åländskt självbestämmande är det svårt att hänga med i hans nu omvända politiska övertygelse (se bilden!). Läser och hör man Janssons argument i dag verkar han snarare ha sällat sig till den skara han en gång i tiden så starkt kritiserade.

Redan under sin tid som chefredaktör för Ålandstidningen höll Harry Jansson den åländska fanan högt för ett utökat självbestämmande. Så här skrev han t ex i en ledare den 23 oktober 1998 under rubriken ”Lib-utspel i traditionell hukarstil”:

”Liberalerna lever i och med sitt färska uttalande än en gång upp till sitt rykte om ett hukarparti som alltid i första hand söker fel hos ålänningarna själva när klimatet österut kärvar. ”Riksadvokater” var ett uttryck som myntades redan före senaste lagtingsval 1995. Tydligt är att liberala ledningen vill se ett Åland som för en än mer defensiv och självutplånande politik.” 

Det skulle aldrig falla mig in att i dag kalla Harry Jansson “riksadvokat” även om jag inte alls begriper hans totala politiska omsvängning till att stå sida vid sida med Barbro Sundback (S) – samma Sundback som vid den förra revisionen av självstyrelselagen inte endast reserverade sig emot förslaget att överta beskattningen, utan även mot ett övertagande av Posten och Ålands radio.

Jag dömer inte Harry Janssons politiska värv, det får väljarna göra. Däremot anser jag att Jansson borde vara försiktig med att kräva Axels Jonssons avgång för sin ovilja att backa ytterligare ifrån de principer Harry Jansson själv undertecknade i Gunnar Jansson-kommittén 2010.

Brage Eklund
Ålands Framtid

.

Jesper Carlsson ordförande för Unga moderater på Åland hade en verkligt bra insändare med rubriken ”Minska antalet lagtingsplatser” Det är förstås lite drygt av mig att betygsätta den som verkligt bra p.g.a. av att den återger de tankar jag och ÅF hade runt tillsättandet av en arvodeskommision i lagtinget. Carlsson skrev bl.a.
– De som sitter i landskapsregeringen bör också sitta i lagtinget så att inte några ersättare behövs.
– En minskning av antalet platser i lagtinget frigör medel för att kunna höja de återstående ledamöternas arvoden.

Lagtinget tom salExakt samma sak har ÅF fört fram i lagtinget och att ersättarma skulle tas bort var faktiskt alla partier eniga om i en parlamentarisk kommitté. Men i sedvanlig ordning är det bara ÅF som också här står fast vid den då gemensamma ståndpunkten.

Man kan ju alltid och oftast rycka ut en mening ur sitt sammanhang för att få braskande rubriker. När jag påstods förorda en höjning av lagtingsledamöternas arvode till 5 500 euro kom det just från att jag ville minska antalet ledamöter genom att ta bort ersättarna. Det skulle utgöra en årlig inbesparing på 57 000 x 7 = 399 000 euro. Genom att dessutom ta bort en minister utan dess mera arbetsuppgifter sparas ytterligare 100 000 euro. Totalt sparas således 499 000 euro, alltså en halv miljon.

Dividerar vi den summan med de 23 ledamöter som skulle bli kvar, blir det ca 1 800 euro/månad som man kunde ge utan att kostnaderna ökar. Och 3 660 + 1 800 blir nästan de 5 500 euro som debatten blev att handla om. Med åtföljande fart på vulgärdebatten. 
Åländsk politik behöver mera djup och mera ansvar och då är avlöningen en av flera faktorer att seriöst diskutera.

Jesper Carlsson skrev vidare:
– Det vore klädsamt om man först i de egna leden börjar se över sina utgifter efter bästa förmåga innan man drar ner på samhällsservicen.
Igen är vi helt eniga, synnerligen klädsamt vore det. ÅF har gång på gång lagt förslag om att den sjunde minstern skulle tas bort, den omorganisering som LR gjort talar ytterligare för det. Men vår naturliga utgångspunkt har varit att man på politisk nivå bör föregå med gott exempel för att på det sättet skapa förståelse för de besparingskrav som också förvaltningen har på sig. Så gjordes det i den regering jag satt i 1991-1995 då vi gick ner till fem ministrar inkl. lantrådet.

Men något sådant tänk finns inte mera hos de som makten haver. Jag önskar Jesper Carlsson lycka till med att försöka få sitt moderparti och inse att han har rätt.

Anders Eriksson (ÅF)

.

För Ålands folk är det oroväckande hur företrädare för det åländska politiska etablissemanget försöker skyla sina egna tillkortakommanden genom att håna och förlöjliga Ålands Framtids beslut att stå upp för kommande generationer ålänningars rätt att bestämma över sig själva.

ÅF är det enda partiet som inte lämnat de bärande idéerna samtliga åländska partier enades n tar Barbro Sundback (S) i brist på argument till en raljant debatteknik i hopp att provocera och tillintetgöra sin motståndare. Men Sundback går bet och sällar sig till kören med lantrådet Camilla Gunell (S) och lantrådssuktaren Harry Jansson (C) med krav om att Ålands Framtid borde avgå från arbetet.

Oliktänkare till det etablerade etablissemanget behandlas uppenbarligen bäst genom uteslutning och förvisning? Lätt ironiskt kan man undra om det uppfyller ålänningarnas förväntningar på en regering som ska lotsa Åland in i framtiden. Knappast.

I en gemensam insändare anklagar moderaterna Roger Jansson och Danne Sundman Ålands Framtid för att med sin reservation ställa sig ”offside” i Ålandskommitténs fortsatta arbete. Att moderaterna mer än gärna kompromissar bort sin ideologi (om det nu finns någon!) för att vara med på spelplanen är välkänt och har gett tvångströjan en ny betydelse sedan M satte sig i regeringen under socialdemokratisk ledning.

Minst sagt märkligt blir det när M-ledamöterna anklagar Ålands Framtid för att ”koka soppa på en spik” då Axel Jonsson i sann demokratisk ordning reserverar sig mot ett förslag som allvarligt avviker från ÅF:s största hjärtefråga och tillika det enhälliga åländska kravet:
En självstyrelse där lagtinget och Ålands folk beslutar om självstyrelsens framtida utveckling.

Vad är det politiskt korrekta alternativet? Att lägga sig redan innan matchen ens börjat?

För att återfå ålänningarnas förtroende för Ålands politiker krävs tydliga och uttalade politiska mål. Ålands Framtids vision är ett självständigt Åland, men… vägen dit måste ske i etapper genom ett successivt utökat självbestämmande i fas med allmänhetens förtroende och vilja.

Ålands Framtid vill och har en vision. Frågan som ålänningarna ställer sig är om något annat parti har det; en vision, och i så fall vilken?
Vore minst sagt intressant att få den redovisad.

Ove Andersson (ÅF)

 

.

Läser i ett pressmeddelande från ÅCA att mjölkpriserna till bönderna skall minskas, med så mycket som 11-12%! Det innebär för en större mjölkgård ca 30 000 euro i inkomstbortfall på ett år!

Bonde matar kossor 620x265Ännu ett hårt slag rätt i nyllet! Hur länge ska bönderna orka. De jobbar hårt och har långa arbetsdagar men lönen för deras möda uteblir. När ”vanliga” företag går dåligt så avvecklar man men som jag tidigare påpekat så är valet att bli bonde inte bara ett yrkesval, det är en livsstil och det är inte lätt att lämna en livsstil sådär helt apropå när inkomsterna uteblir.

Det tar tid att avveckla en stor mjölkgård och risken är stor att bonden blir kvar med anläggningen som står tom och en stor skuld därtill. När ska politikerna inse att bönderna behövs och att de behöver hjälp NU för att klara av situationen.

I Sverige har vissa livsmedelsbutiker startat en kampanj för att hjälpa mjölkbönderna genom att lägga en krona på priset som oavkortat går till mjölkbönderna.

Jag tycker att vi på Åland kunde gör samma sak. Vem är med mig?

Hoppas att de åländska livsmedelsbutikerna är med och administrerar så att det lilla prispåslaget på 10-20 cent/l tillfaller mjölkbönderna.

Köp åländsk mjölk!

Pia E portratt

 

 

 

Pia Eriksson, Ålands Framtid

.

KALENDER

No current events.