Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brage Eklund

.

Thorvald ErikssonVid Årsmötet 2014 beslöt Ålands Framtid att instifta en fond till minne av lagtingets mångårige talman och en av Ålands Framtids grundare, Thorvald "Thusse" Eriksson (bilden).

Vid Ålands Framtids Årsmötet den 8 april delar "Thusse-Fonden" för fösta gången ut ett stipendium till den/de som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att uppmärksamma, stöda och främja intresset för arbete kring Ålands självbestämmande.

Ålands Framtid inbjuder nu allmänheten att föreslå stipendiater!

Mer information och formulär för nominering av kandidat hittar du genom att klicka här!

Vi behöver ert förslag senast den 20 mars.

Thusse Eriksson symbol-1Inbetalning till "Thusse-Fonden

"Thusse-Fonden" finansieras med hjälp av donationer från allmänheten. Mer information och inbetalningskort till fonden hittar du genom att klicka här!

Tack för Ditt bidrag!

Med vänlig hälsning,

Ålands Framtids styrelse

.

För den som följt åländsk politik länge är det, ur ett historiskt perspektiv, svårbegripligt då Harry Jansson (C) återigen i en insändare går till angrepp på Ålands Framtids ordförande Axel Jonsson

HarryJ-slagpåse.bildMed tanke på att Harry Jansson under sin aktiva tid som medlem i Ålands Framtid var den som kanske kraftigast drev frågan om ett utvecklat åländskt självbestämmande är det svårt att hänga med i hans nu omvända politiska övertygelse (se bilden!). Läser och hör man Janssons argument i dag verkar han snarare ha sällat sig till den skara han en gång i tiden så starkt kritiserade.

Redan under sin tid som chefredaktör för Ålandstidningen höll Harry Jansson den åländska fanan högt för ett utökat självbestämmande. Så här skrev han t ex i en ledare den 23 oktober 1998 under rubriken ”Lib-utspel i traditionell hukarstil”:

”Liberalerna lever i och med sitt färska uttalande än en gång upp till sitt rykte om ett hukarparti som alltid i första hand söker fel hos ålänningarna själva när klimatet österut kärvar. ”Riksadvokater” var ett uttryck som myntades redan före senaste lagtingsval 1995. Tydligt är att liberala ledningen vill se ett Åland som för en än mer defensiv och självutplånande politik.” 

Det skulle aldrig falla mig in att i dag kalla Harry Jansson “riksadvokat” även om jag inte alls begriper hans totala politiska omsvängning till att stå sida vid sida med Barbro Sundback (S) – samma Sundback som vid den förra revisionen av självstyrelselagen inte endast reserverade sig emot förslaget att överta beskattningen, utan även mot ett övertagande av Posten och Ålands radio.

Jag dömer inte Harry Janssons politiska värv, det får väljarna göra. Däremot anser jag att Jansson borde vara försiktig med att kräva Axels Jonssons avgång för sin ovilja att backa ytterligare ifrån de principer Harry Jansson själv undertecknade i Gunnar Jansson-kommittén 2010.

Brage Eklund
Ålands Framtid

.

Jesper Carlsson ordförande för Unga moderater på Åland hade en verkligt bra insändare med rubriken ”Minska antalet lagtingsplatser” Det är förstås lite drygt av mig att betygsätta den som verkligt bra p.g.a. av att den återger de tankar jag och ÅF hade runt tillsättandet av en arvodeskommision i lagtinget. Carlsson skrev bl.a.
– De som sitter i landskapsregeringen bör också sitta i lagtinget så att inte några ersättare behövs.
– En minskning av antalet platser i lagtinget frigör medel för att kunna höja de återstående ledamöternas arvoden.

Lagtinget tom salExakt samma sak har ÅF fört fram i lagtinget och att ersättarma skulle tas bort var faktiskt alla partier eniga om i en parlamentarisk kommitté. Men i sedvanlig ordning är det bara ÅF som också här står fast vid den då gemensamma ståndpunkten.

Man kan ju alltid och oftast rycka ut en mening ur sitt sammanhang för att få braskande rubriker. När jag påstods förorda en höjning av lagtingsledamöternas arvode till 5 500 euro kom det just från att jag ville minska antalet ledamöter genom att ta bort ersättarna. Det skulle utgöra en årlig inbesparing på 57 000 x 7 = 399 000 euro. Genom att dessutom ta bort en minister utan dess mera arbetsuppgifter sparas ytterligare 100 000 euro. Totalt sparas således 499 000 euro, alltså en halv miljon.

Dividerar vi den summan med de 23 ledamöter som skulle bli kvar, blir det ca 1 800 euro/månad som man kunde ge utan att kostnaderna ökar. Och 3 660 + 1 800 blir nästan de 5 500 euro som debatten blev att handla om. Med åtföljande fart på vulgärdebatten. 
Åländsk politik behöver mera djup och mera ansvar och då är avlöningen en av flera faktorer att seriöst diskutera.

Jesper Carlsson skrev vidare:
– Det vore klädsamt om man först i de egna leden börjar se över sina utgifter efter bästa förmåga innan man drar ner på samhällsservicen.
Igen är vi helt eniga, synnerligen klädsamt vore det. ÅF har gång på gång lagt förslag om att den sjunde minstern skulle tas bort, den omorganisering som LR gjort talar ytterligare för det. Men vår naturliga utgångspunkt har varit att man på politisk nivå bör föregå med gott exempel för att på det sättet skapa förståelse för de besparingskrav som också förvaltningen har på sig. Så gjordes det i den regering jag satt i 1991-1995 då vi gick ner till fem ministrar inkl. lantrådet.

Men något sådant tänk finns inte mera hos de som makten haver. Jag önskar Jesper Carlsson lycka till med att försöka få sitt moderparti och inse att han har rätt.

Anders Eriksson (ÅF)

.

KALENDER

No current events.