Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Eriksson

.

KANDIDAT-TRÄFF-UTSKICK-bild-hemsidaDatum: Söndag 31 maj
Tid: 15.00-17.00
Plats: Lagtinget


Kandidat-träffen riktar sig till dig som bestämt eller funderar på att ställa upp i lagtings- och kommunalvalet i höst.

För att vi redan nu ska kunna börja med framtagning av valmaterial och presentation av kandidater är det oerhört viktigt att du kommer.

Under ”Kandidat-träffen” händer bl a följande:

  • Fotografering av kandidater

  • Fylla i kandidatformulär, där du kort berättar om dig själv för dina väljare
  • Information och diskussion om valprogrammet

  • Information om valet och valsystemet

  • Kvinnolistan berättar om sin verksamhet och strategi

Dessutom är självklart träffen till för att du ska få träffas andra kandidater!

Vi bjuder på fika och gott humör!

 Anmälan senast måndag den 25 maj kl 16.00 till partisek@alandsframtid.ax 

Välkommen!

Ove Andersson, tel: 0457 0892141

.

Kvinnolista-hemsida

ÅF:s Kvinnolista jobbar för ett jämställt lagting

Det är syftet med Ålands Framtids Kvinnolista i höstens lagtings- och kommunalval. Med en lista bestående av endast kvinnliga kandidater vet den som röstar på oss att den rösten verkligen går till en kvinna, oberoende vilken av kandidaterna man röstar på. Det gör förhoppningsvis skillnad för att åstadkomma en mer jämställd parlamentarisk sammansättning efter valet i oktober.

Kvinnolistan för Ålands Framtid jobbar nu för att engagera så många kvinnor som möjligt. Som en del i det arbetet startar vi en egen sida på Facebook där kvinnor kan diskutera samhällsfrågor. Om vår målsättning ska bli verklighet måste vi kvinnor själva ta steget in i politiken. Med vår Facebook-sida hoppas vi att tröskeln ska bli lägre.

Forumet är givetvis öppen för alla oberoende av kön, ålder och partitillhörighet. Men vi hoppas förstås på att många, många kvinnor hittar dit och vill vara med.

Vi vill belysa frågeställningar som vi tycker att är intressanta, kontroversiella eller på annat sätt aktuella ur ett kvinnligt perspektiv och välkomnar alla att aktivt delta.

Ibland kan politik kännas avlägsen och främmande och steget för stort att ta, men på vår sida är det lätt att komma till tals och vi lyssnar på alla!

Gå in och gilla vår Facebook-sida, ”Kvinnolistan för Ålands Framtid”

Kvinnolistan för Ålands Framtid

Alexandra von Schantz
Birgitta H Eriksson
Birgitta Johansson
Hanna Segerström
Lisa Gustavsso
Peggy Smulter
Pia Eriksson
Ulla Johansson

.

Ålands Framtids lagtingsledamöter Anders Eriksson, Brage Eklund och Axel Jonsson finns samtliga bland de fem i topp som under fjolåret hade flest anföranden och repliker i lagtinget. Det visar en granskning av Nya Åland.

Anders Eriksson-fingerAnders Eriksson kommer med sina 391 inlägg på andra plats, knappt efter ettan Mats Perämaa (Lib) med 393. På fjärde plats återfinns ÅF:s Brage Eklund (309) och på femte Axel Jonsson (269).

Bra jobbat!

Jumboplatsen intas av Igge Holmberg (S) med 28 inlägg.
– Lägg av! Det var ju inte bra, kommenterar Holmberg sistaplatsen i Nya Åland.

.

För att minska rattfylleriet på våra vägar har regeringspartierna kompromissat fram ett förslag om att införa en ny form av straffbar rattonykterhet: rattfylleriförseelse. Den som ertappas bakom ratten med 0,2-0,49 promille alkohol i utandningsluften ska delges en ordningsbot på 200 €. Åker man dit för samma förseelse en gång till inom ett år renderar det i körförbud.

Det här fungerar i teorin, menar regeringen. Hur det fungerar i praktiken är en annan sak. Oron för det praktiska genomförandet är stor, inte minst inom polisen, som i sitt remissyttrande lägger fram en rad invändningar mot förslaget:
- Det krävs inköp av precisionsalkometrar för minst 80 000 €
- För att kunna följa upp om förare gjort sig skyldiga till upprepad rattfylleriförseelse inom ett år krävs ett särskilt personregister
- Polisen har inte resurser att vakta och förhindra förare från att köra iväg efter avslutad kontroll
- Oklart om förseelsen står i proportion till påföljden, enligt den så kallade proportionalitetsprincipen.

Vad polisen ser framför sig är alltså ett tungrott system med en enorm byråkrati i förhållande till den nytta man åstadkommer.
Ålands Framtid håller med. Det är inte genom att sätta dit folk som dricker en öl till maten man kommer åt det farliga, grova rattfylleriet. Det är här som de stora insatserna bör sättas in för att öka trafiksäkerheten.

RattfylleriÅlands Framtid motsätter sig en politik där några få individer som inte sköter sig eller inte kan hantera alkohol ska sätta normen för den stora majoriteten som sköter sig. ÅF värnar individens frihet under ansvar. Att det finns enskilda människor som inte nöjer sig med en öl eller ett glas vin till maten innan bilkörning ska rimligen inte kollektivt straffa alla andra och därmed kringskära den enskilda individens frihet.
Det här är exakt samma kollektiva bestraffning som tillämpas i förbudet mot att ta ett glas vin eller en öl i allmänna parker.

Är det verkligen denna typ av förbudsmentalitet som vi vill ha?

För att stävja det grova och trafikfarliga rattfylleriet stöder ÅF förslaget att sänka gränsen för grovt rattfylleri från 1,2 till 0,8 promille. Men vi vill gå ännu längre. För att samtidigt minska byråkratin – vilket även är en hjärtefråga för ÅF – bör det finnas endast en gräns för rattfylleri: 0,5 promille. Allt över det ska beaktas som grovt och allt under gränsen ska vara lagligt. Det värnar den individuella friheten och ger polisen förutsättningar att utföra sitt uppdrag att förhindra den trafikfarliga rattonykterheten.

All lagstiftning ska vara tydlig och transparent. I regeringens förslag indelas rattonykterhet i fyra klasser, vilket leder till ohanterbar övervakning och ett enormt tillkrånglat uppföljningssystem. I ÅF:s förslag blir det en enda tydlig gräns med tydliga påföljder.

Anders E-porträtt-fixatAnders Eriksson (ÅF)

.

”Alla uteblivna nej från finsk sida är att betrakta som en framgång.”
Citat av Roger Jansson (MS) vid lagtingets debatt om självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande om Ålandskommitténs delbetänkande om en revision av Ålands självstyrelsesystem.

Det är alltså så här som den politiska regeringsmajoriteten uppfattar och förklarar den påstådda ”framgången” inför de fortsatta förhandlingarna om ålänningarnas framtid. En sådan grundinställning visar tydligt att förhandlingarna inte sker på jämbördig nivå, dvs mellan två likvärdiga parter. Snarare visar det åter på den självpåtagna underdånighet gentemot den finska staten som speglat den åländska Finlands-diplomatin i decennier. 

Att denna kultur lever kvar bland de äldre åländska kommittémedlemmarna i högsta grad ter sig uppenbart. Samtidigt det är ju inte heller denna generation som berörs av den nya lagen, åtminstone inte i aktiv ålder. Det gör däremot medlemmen Axel Jonsson (ÅF). Som ung och mycket kompetent politiker företräder han den första aktiva generationen ålänningar som ska leva med de förutsättningarna som den nya självstyrelselagen ger. Det är utifrån de premisserna som Jonsson bygger och motiverar sitt handlande att stå upp för ålänningarnas rätt till självbestämmande, helt i enlighet med den samstämmiga position som Ålands lagting slog fast inför kommittéarbetet – en position som nu majoritetspartiernas företrädare backat ifrån.

Lagtinget tom salFör att skyla sina egna tillkortakommanden försöker regeringspartierna vältra över ansvaret på den unga kraft som står upp för ålänningarna. Ett talande exempel på det är Harry Janssons uttalande vid onsdagens debatt:
”Ålands Framtid är det största hotet mot självstyrelsens utveckling”.
För det allra flesta förefaller det som en logisk kullerbytta, men inte för Jansson, då det speglar hans politiska värv i stort.

Under lagtingsdebatten bad Barbro Sundback (S) Axel Jonsson att ta en ”time out” på Grönland. Det visar tydligt på den hånfulla och respektlösa attityd som följt Sundbacks politiska gärning, som pågått alldeles för länge. Sådana uttalanden både skadar och skrämmer en ny generation ålänningar att bli politiker.

OVE porträtt hemsida

 

 

 

Ove Andersson (ÅF)

 

.