Ett Svenskpråkigt Åland

                                                           

 

.

 

Ett SJÄLVSTÄNDIGT ÅLAND 

                                  Vår långsiktiga vision                  Läs mer

 

.

 

Ett UTVIDGAT SJÄLVBESTÄMMANDE

Vi måste ta ETT större ansvar för Åland, när Den finska staten Låter bli

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandra von Schantz

 

.

Axel Jonsson omvald som ordförande

Axel portrattVid Ålands Framtids årsmöte i går omvaldes Axel Jonsson som styrelseordförande för ytterligare ett år.

Ordinarie medlemmar i styrelsen är:

Peggy Eriksson
Hanna Segerström
Anders Eriksson
Jonny Landström
Pia Eriksson
Rolf Granlund
Andreas Qvarnström (ny)
Lena Andersson (ny)
Hugo Holmberg (UÅF)

Ersättare:

Lisa Gustafsson
Magnus Jansson
Lucas Stenius (UÅF) (ny)

Valberedningen är medveten om att styrelsens sammansättning inte är helt jämställd (4-6) men påpekar att man denna gång valt att fokusera på rättvis regional spridning, åldersvariation och yrkeserfarenhet inom privat respektive offentlig sektor.

Tom Forsbom och Tom Blomberg återvaldes som verksamhetsgranskare med Anette Häggblom och Andreas Nyback som ersättare.

Årsmötet beslöt att för första gången sedan föreningens tillkomst höja medlemsavgiften från 5 till 10 euro. Medlemmar under 18 år betalar fortsättningsvis ingen avgift.

MagnusJSlutligen delades årets Max-pris till minne av den framlidne medlemmen Max Sirén ut. Priset i form av en av Maxs käppar med en silverplakett tillföll denna gång Magnus Jansson från Eckerö med motiveringen:

”För sina långa, envisa och ständigt hjälpsamma insatser i partiarbetet. Han finns alltid där med både skruvdragare, kaffekokare och goda råd till hands. Med sin positiva inställning och evinnerliga tro på ålänningarnas förmåga sprider han glädje och optimism till sina partivänner.”

I årsmötet i Indigo Bar deltog ett 20-tal personer.

KALENDER

No current events.