sv en

Debatt

Pia Eriksson 07.02.2019

Ålands Framtids formkurva pekar uppåt

I sin analys av partiernas formkurva inför höstens lagtings- och kommunalval spår Ålandstidningens politiska reporter Jonas Bladh att Ålands framtid har det sämsta utgångsläget av alla partier. Det illustreras med…
Pia Eriksson 27.01.2019

Vi måste anpassa skolan efter våra behov

Det är bra att frågan om lärarkompetens väcker ett så stort intresse. Kvaliteten på vår grundskola är en av de absolut viktigaste samhällsverksamheterna för att ge våra barn förutsättningar för…

Gemensam satsning på skolcoacher

I en insändare i fredagens tidning föreslår Sara Kemetter (S) att Mariehamns stad anställer åtminstone en skolcoach per skola. Motivet är att stödja eleverna till en god social samvaro i skolan…

Ålands Framtid vill sänka skatten för utsatta äldre

Sluta diskriminera äldre i vårt samhälle! Det var budskapet i den manifestation som ett stort antal pensionärer förra lördagen samlades till på torget i Mariehamn i samband med Steel FM:s…
, Brage Eklund 13.12.2018

Lindra beskattningen av låga pensioner

Ålands befolkning blir allt äldre. Och fattigare. Ju äldre, desto fattigare. Rykande färska siffror från Åsub visar att äldre kvinnor tillhör de mest ekonomiskt utsatta. Särskilt kvinnor över 65 år…
, Pia Eriksson, Brage Eklund 30.11.2018

Åland tjänar på att ta över sjukförsäkringen

Än en gång har den finska regeringen visat sintotala nonchalans mot vår självstyrelselag. I sin hysteriska reformiver vill nu regeringen Sipilä avskaffa sjukförsäkringen i sin nuvarande form och avveckla FPA.…
Rolf Granlund 28.11.2018

Motion: Utred upphandlingen för renovering av Mariebad

Följande motion lämnade stadsfullmäktigeledamoten Rolf Granlund (ÅF) med flera in vid fullmäktiges möte i tisdags. Motion till stadsfullmäktige Enligt grundlagen hör det till demokratin att den enskilde har rätt att ta…
Pia Eriksson 25.11.2018

Öka stödet till ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och tillgång till andra rättigheter,…
Rolf Granlund 21.11.2018

Stadsdirektören undviker utreda misstänka oegentligheter

Har vi en stadsdirektör och en stadsförvaltning som inte har för avsikt följa stadens reglementen och som medvetet sopar misstänkta felaktigheter under mattan? Den frågan kan man ställa sig efter…
Pia Eriksson, 19.11.2018

Vi kräver akut stöd till jordbrukarna

Läser med bestörtning om jordbrukarnas situation. Bristen på foder efter sommarens extremtorka göra att ett flertal djurgårdar på Ålands tvingas lägga ned eller kraftigt minska sina besättningar. Mejeriet har brist…
Pia Eriksson 13.11.2018

Tvångslagar föder ingen kreativitet

Under den här mandatperioden har kommunstrukturreformen diskuterats och debatterats i det oändliga. Jag har från dag ett ställt mig mycket skeptisk till denna drastiska förändring av kommungränserna i landskapet. Att…
Clas-Folke Hansen 31.10.2018

Rata inte tunnelalternativet till Föglö utan utredning

Har funderat kring detta och förstår inte varför landskapsregeringen ratar tunnelalternativet, utan att ens utreda samhällsnyttan, kostnader samt miljö- och hållbarhetsmässig för- och nackdelar jämfört med färj-, väg- och broalternativet.…