sv en

Debatt

Vi har rätt på punkt efter punkt

Peggy Eriksson 24.09.2020

Angående ledarskribenten Daniel Dahléns fråga om vart Ålands Framtid tagit vägen i debatten:

ÅF:s lagtingsledamot Anders Eriksson har upprepade gånger lyft frågan i lagtinget om hur Finland kör över eller sätter självstyrelsen ur spel, bland annat i samband med införandet undantagstillstånd. Vad Ålandstidningen väljer att rapportera om från lagtingsdebatten är Daniel Dahlén högst ansvarig för, det är inget ÅF kan påverka.

ÅF har oförtröttligt lyft frågan om hur Åland behöver utveckla självstyrelsen med ökat självbestämmande och att den enda framkomliga vägen på sikt är självständighet. Inför senaste val hade självstyrelsens utveckling åter en stor plats, där vi lyfte frågan i olika forum; förutom i valmaterial, även genom föreläsningar, debatter, informationstillfällen och podcaster.

Jobbar internationellt

Valet 2019 visade dock att ålänningarna inte anser att utveckling av självstyrelsen var en viktig fråga, även om flera undersökningar visat att cirka 10 procent av befolkningen stöder självständighet. Nu jobbar ÅF vidare med att påverka utvecklingen av självstyrelsen på andra sätt och på andra plan. Vi finns på den europeiska arenan där jag själv är styrelsemedlem i EFA (European Free Alliance). På agendan finns just att utreda hur olika regioner i Europa påverkats av pandemin.

ÅF:s engagemang i EFA bygger på att vi är övertygade om att Finlands allt vidlyftigare hantering av självstyrelsen genom 100 år bör lyftas internationell för att åstadkomma en förändring. ÅF arbetar även med frågan inom Nordiska rådet där Anders Eriksson är medlem.

Personligen har jag JK-anmält statsrådets beslut i april 2020 som omöjliggjorde att svenska läkare kunde komma och arbeta på Åland. Motiveringen är att beslutet inte står i proportion till nyttan samt att självstyrelselagen klart stipulerar att alla beslut som berör Åland och vår egen lagstiftning ska ske i samförstånd. Precis som i det aktuella fallet under pandemin med rörlighet över gränsen mellan Sverige och Finland i norr, men inte för Åland, gjordes då undantag för sjukvårdspersonal från Sverige att resa över gränsen i norra Finland.

Kräver resurser

ÅF har genom åren varit en flitig arrangör av debatter och andra evenemang för att lyfta självstyrelsen och andra aktuella, viktiga samhällsfrågor. Orsaken till att vi inte är lika aktiva beror inte på resignation utan på att bristande resurser. Med ett mandat i lagtinget får vi vända på varanda skärv för att få partiets grundverksamhet att fungera.

Vi håller med Ålandstidningen att vi inte kan ta självstyrelsen för given. Med politisk enighet kan Åland förändra framtiden. Välkomna att samarbete med oss om vår hjärtefråga. Det engagemang och intresse vi får från åländska ungdomar är otroligt värdefullt och vi vill rikta ett stort tack till er. Det är för nästa generations modiga ålänningar vi kämpar vidare och vi är övertygade om att de inte kommer att acceptera ett totalt ointresse från Finland.

Vice ordförande Peggy Eriksson ÅF 

 

Tillbaka