sv en

Debatt

Staden bör lämna Mise!

Rolf Granlund 29.09.2020

Många fastighetsägare i staden satte kaffet i vrångstrupen då de för någon dag sedan fick besked om Ålands miljöservices (Mise) nya regler och avgifter för avfallshanteringen från den 1 november. Istället för större valfrihet och betalning enligt producerad avfallsmängd blir fastighetsägarna påtvingade fyrfackskärl och tömning varannan vecka.

 I många fall innebär det här en avgiftsökning för fastighetsägarna med långt över 100 procent, vilket slår extra hårt mot hushåll med låg inkomst. Att en myndighet i ett slag mer än fördubblar sina avgifter är inte bara orimligt och oresonligt, frågan är om det ens är lagligt.

Fullständigt monopol

Orsaken till dessa ensidiga pålagor för stadens invånare, liksom för alla hushåll i Mise-anslutna kommuner, är att politikerna i dessa kommuner medvetet gett Mise fullständigt monopol att sköta avfallshanteringen. Med monopol på en lagstadgad verksamhet kan den kommunala myndigheten Mise göra precis som den vill.

Ålands Framtid (ÅF) har sedan Mise bildades motsatt sig denna samkommunala myndighet just med anledning av att mellanhänder av det här slaget krånglar till och fördyrar avfallshanteringen istället för att göra den rationell och mer kostnadseffektiv. Vår absoluta övertygelse är att även en lagstadgad verksamhet vinner på fri konkurrens på den privata marknaden.

Talat för döva öron

Tyvärr har ÅF talat för döva öron hos de övriga, större politiska partierna med reell makt att förändra. Inte ens nu då de mest negativa effekterna av det politiskt välsignade monopolet visar sig tycks de etablerade partierna ifrågasätta Mises verksamhet.

Genom åren har Mise gång efter annan lovat hushållen en effektivare avfallshantering med sänkta avgifter. För sex år sedan (2014) då debatten om Mise gick het skrev myndigheten i en insändare:

”… på sikt ska upphandlingarna effektivera vårt system, förbättra servicen, göra avgifterna lägre och som extra bonus även verka för en bättre miljö”.

Dessutom utlovade myndigheten sänkta avgifter från 2018.

Ett medborgarinitiativ

Under åren har flera kommuner valt att lämna Mise just med anledning av bristen på valfrihet i kombination med höga avgifter för hushållen. ÅF ser det som ett politiskt svek mot stadsborna att stadens politiska ledning inte agerar då hushållen förblir politiska pantfångar i ett avfallssystem få vill ha.

I vår politiska allians med Obs och Centern avser vi fortsätta jobba för hushållens valfrihet. Därför lämnar vi inför stadsfullmäktige i kväll (tisdag) åter in en motion om att stadsstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för Mariehamns stad att utträda ur Ålands Miljöservice och upphandla och tillhandahålla motsvarande avfallsservice direkt från ett godkänt renhållningsföretag.

Ett medborgarinitiativ vore ett sätt att sätta extra tryck på det politiska etablissemanget att agera.

Rolf Granlund

Pelle Hägglund

Hanski Ramström

Christina Johansson

Gunnar Granlund

Jonny Landström

Tillbaka