sv en

Aktuellt

Anton Nilsson, Peggy Smulter och Maylis Roßberg i debatt 10 Maj

26.05.2024
Länk till videon på Facebook https://fb.watch/siScDUQzPw/

Årsmöte med debatt, 25.4 kl 18.30 i lagtinget

17.04.2024

Debatt

Linda Jansson 17.04.2024

Problemet med skärmmissbruk kan jämföras med alkohol och spel

Skärmmissbruk kan jämföras med alkohol och spel Barns rätt till fri lek är en grundläggande…

Ålands Framtid manar till politikerna att ta ekonomiskt ansvar

"var ska inbesparingarna göras då alla kämpar med ekonomin?"
Jonny Landström 29.09.2023

Jonny Landström: Så ska vi få barn och unga att röra sig mera!

Enligt undersökningar rör åländska barn och ungdomar på sig för lite. Det här påverkar den…
Mikael Selander 27.09.2023

Mikael Selander: Företagen drabbas då kommunerna måste spara

Många företag får allt mindre att göra och samhällsekonomin krymper eller står stilla. Kommuner får…

Vår politik

Partiet Ålands Framtid föddes i början av 2000-talet ur ett behov av att återupprätta en utveckling av självstyrelsen som i praktiken helt avstannat.

För oss är en modern och utvecklad autonomi för vårt örike den enda garantin för ålänningarna att bevara vårt åländska, svenska språk och vår åländska identitet i ett allt mer helfinskt Finland.

Vi är övertygade om att ålänningarna både kan och bör sköta sina egna angelägenheter. Med sin företagaranda och förmåga kan ålänningarna skapa sin egen framgång. Åland har därmed en stor outnyttjad potential.

När andra partier viker undan och glömmer den självstyrelsehistoria som skapat det samhälle vi har idag står vi inom Ålands Framtid orubbligt fast vid våra hjärtefrågor.

Vi är övertygade om att den progressiva politik om självbestämmande som våra föregångare drev också är nyckeln till dagens utmaningar.

Vi vill att det åländska samhället ska fortsätta utvecklas som ett modernt och hållbart välfärdssamhälle – integrerat i den nordiska, europeiska och internationella gemenskapen.

EU-EFA

Ett litet ösamhälle som Åland är förstås beroende av sin omvärld. Ända sedan Ålands Framtid bildades har vi därför arbetat hårt för att Åland inte enbart passivt ska leva upp till de beslut som fattas av EU, utan även ska ha möjlighet att påverka dem genom en egen plats i EU-parlamentet.

Vid EU-inträdet 1995 gav Åland bort en del av sin lagstiftningsmakt till EU. Därför är Åland också berättigat till att påverka de beslut som fattas i Bryssel.

Tyvärr har Finland hittills förvägrat Åland denna parlamentsplats. För att sätta press på politikerna i Helsingfors har Ålands Framtid framfört att lagtinget inte ska godkänna några EU-fördrag förrän Finland ger Åland en av sina platser. Den linjen står vi fast vid.

Genom samarbetet inom European Free Alliance (EFA) har Ålands Framtid ändå påverkat beslutsfattandet inom EU.

EFA är en politisk allians med över 40 medlemspartier från olika europeiska länder och jobbar för att stärka inflytandet för Europas minoriteter och självstyrda regioner.

EFA företräder mer än 200 folkvalda på europeisk, nationell och regional nivå. Tillsammans representerar dessa mer än 25 olika språk. EFA har också 7 EU-parlamentariker i som tillsammans med De gröna utgör en gemensam grupp i parlamentet.

Ålands Framtid har sedan 2006 plats i EFA:s styrelse. Platsen innehas sedan april 2020 av Peggy Eriksson.

Tidigare representanter i EFA:s styrelse har varit , Rolf Granlund (2006–2013), Karolina Gottberg (2013–2014), Axel Jonsson (2014–2015) och Anders Eriksson (2016-2020).

Vårt arbete på det europeiska planet utgör en viktigt plattform och direktkanal till EU-parlamentet. Genom åren har vi genom samarbete med EFA påverkat EU i en lång rad frågor, allt från försäljningen av snus på fartyg i Östersjön och momsplikt för ideella föreningar till inrättandet av ett Europeiskt fredsinstitut och Ålands rätt till en EU-parlamentsplats.