sv en

Aktuellt

Maxpriset till Maiken Poulsen Englund

03.07.2024
Vinnare av Maxpriset 2023 är Maiken Poulsen Englund med följande motivering: För sitt engagemang och analytiska förmåga ser Maiken alltid Åland ur ett nordiskt perspektiv och lyfter diskussionerna och tankarna…

Åland ska lyfta sitt språk och sin självstyrelse

03.07.2024
Ålänningar utsätts dagligen för språkliga utmaningar och diskriminering. Det är svårt att få service på svenska, och till och med i landskapsförvaltningen finns det system på finska som utgör hinder…

Debatt

Köp en knapp telefon eller lås in mobilen

Köp en knapptelefon eller lås in mobilerna Det är ingen nyhet att barns och ungdomars…
Peggy Eriksson 27.06.2024

Åland ska lyfta sitt språk och sin självstyrelse

Ålänningar utsetts dagligen för språkliga utmaningar och diskriminering. Det är svårt att få service på…
Linda Jansson 17.04.2024

Problemet med skärmmissbruk kan jämföras med alkohol och spel

Skärmmissbruk kan jämföras med alkohol och spel Barns rätt till fri lek är en grundläggande…

Ålands Framtid manar till politikerna att ta ekonomiskt ansvar

"var ska inbesparingarna göras då alla kämpar med ekonomin?"

Vår politik

Partiet Ålands Framtid föddes i början av 2000-talet ur ett behov av att återupprätta en utveckling av självstyrelsen som i praktiken helt avstannat.

För oss är en modern och utvecklad autonomi för vårt örike den enda garantin för ålänningarna att bevara vårt åländska, svenska språk och vår åländska identitet i ett allt mer helfinskt Finland.

Vi är övertygade om att ålänningarna både kan och bör sköta sina egna angelägenheter. Med sin företagaranda och förmåga kan ålänningarna skapa sin egen framgång. Åland har därmed en stor outnyttjad potential.

När andra partier viker undan och glömmer den självstyrelsehistoria som skapat det samhälle vi har idag står vi inom Ålands Framtid orubbligt fast vid våra hjärtefrågor.

Vi är övertygade om att den progressiva politik om självbestämmande som våra föregångare drev också är nyckeln till dagens utmaningar.

Vi vill att det åländska samhället ska fortsätta utvecklas som ett modernt och hållbart välfärdssamhälle – integrerat i den nordiska, europeiska och internationella gemenskapen.

EU-EFA

Här kan du läsa EFAs nya politiska manifest efter EU valet (9.6.2024)EFA-Election-Manifesto-2024_EN  

Ett litet ösamhälle som Åland är förstås beroende av sin omvärld. Ända sedan Ålands Framtid bildades har vi därför arbetat hårt för att Åland inte enbart passivt ska leva upp till de beslut som fattas av EU, utan även ska ha möjlighet att påverka dem genom en egen plats i EU-parlamentet.

Vid EU-inträdet 1995 gav Åland bort en del av sin lagstiftningsmakt till EU. Därför är Åland också berättigat till att påverka de beslut som fattas i Bryssel.

Tyvärr har Finland hittills förvägrat Åland denna parlamentsplats. För att sätta press på politikerna i Helsingfors har Ålands Framtid framfört att lagtinget inte ska godkänna några EU-fördrag förrän Finland ger Åland en av sina platser. Den linjen står vi fast vid.

Genom samarbetet inom European Free Alliance (EFA) har Ålands Framtid ändå påverkat beslutsfattandet inom EU.

EFA är en politisk allians med över 40 medlemspartier från olika europeiska länder och jobbar för att stärka inflytandet för Europas minoriteter och självstyrda regioner.

EFA företräder mer än 200 folkvalda på europeisk, nationell och regional nivå. Tillsammans representerar dessa mer än 25 olika språk. EFA har också 7 EU-parlamentariker i som tillsammans med De gröna utgör en gemensam grupp i parlamentet.

Ålands Framtid har sedan 2006 en plats i EFA:s styrelse. Platsen innehas sedan april 2020 till 2025 av Peggy Eriksson med Maiken Poulsen Englund som ersättare..

Tidigare representanter i EFA:s styrelse har varit , Rolf Granlund (2006–2013), Karolina Gottberg (2013–2014), Axel Jonsson (2014–2015) och Anders Eriksson (2016-2020).

Vårt arbete på det europeiska planet utgör en viktigt plattform och direktkanal till EU-parlamentet. Genom åren har vi genom samarbete med EFA påverkat EU i en lång rad frågor, allt från försäljningen av snus på fartyg i Östersjön och momsplikt för ideella föreningar till inrättandet av ett Europeiskt fredsinstitut och Ålands rätt till en EU-parlamentsplats.