sv en

Nyheter

Kalender

Här skapar Anders Eriksson samarbete mellan EFA och Färöarna

Ove Andersson 09.12.2021
– Ett konstruktivt möte. Och jag är säker på att det blir en fortsättning. Det säger Anders Eriksson (ÅF) efter att vid sidan av Nordens ministerråds konferens om nordisk hållbarhet ordnat inte bara ett, utan två unika möten mellan självstyrande folk i Europa och Norden. Unikt möte Möte med Nordiska rådets generalsekreterare Kristina Hafoss, till vänster… Här sammanstrålade för första…

Se hela partiledardebatten om självstyrelsens framtid här!

Ove Andersson 03.12.2021
Självstyrelsen befinner sig i kraftig motvind i Finland. Kunskapen om Ålands autonomi bland beslutsfattarna i Helsingfors är svag och blir allt sämre, liksom kunskaperna i svenska. Ålandsfrågorna står inte högt i kurs inom riksdag och regering. – Man ser revisionen av självstyrelselagen som en liten gåva till Åland nu då självstyrelsen fyller 100 år, förklarar Camilla Gunell (S). De åländska…

Partiledardebatt om självstyrelsens framtid – Visioner och mål

Ove Andersson 25.11.2021
Följd debatten på plats eller här på webben! Efter ett pandemirelaterat uppehåll återkommer nu Ålands Framtid med sin traditionsenliga Partiledardebatt. Partiledardebatten blir den första sedan valet 2019 och hålls onsdagen den 1 december kl 19.00 i lagtingets auditorium. Debatten är öppen för publik på plats men går även att följa digitalt direkt på den här sidan. Partiledardebatten blir den tredje…

Anders Eriksson ordförande för Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling

Ove Andersson 05.11.2021
Det blev storslam för Åland då ordförandeposterna i Nordiska rådets specialutskott tillsattes under sessionen i Köpenhamn. Anders Eriksson (ÅF) valdes till ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling medan Camilla Gunell (S) leder utskottet för kunskap och kultur. – Det här visar att vi har stort förtroende inom de nordiska partigrupperna, konstaterar Anders Eriksson. Camilla Gunell leder utskottet för kunskap…

Anders Eriksson i Nordiska rådet: Öppna gränser även i kristider

Ove Andersson 03.11.2021
Den fria rörligheten inom Norden måste bestå även i krissituationer. Det framhöll Anders Eriksson (ÅF) under Nordiska rådets pågående session i Köpenhamn. Under coronapandemin har de nordiska länderna stängt gränserna mot varandra. Åtgärden rimmar illa med den fria rörlighet som en av grundbultarna i det nordiska samarbetet. Åland har som gränsområde varit särskilt drabbat där finländska restriktioner förhindrat och fortsättningsvis…

Han lyfter Finlands språkliga övertramp mot Åland på EU-nivå

Ove Andersson 17.10.2021
Den finländska regeringens upprepade övertramp mot självstyrelsen genom att kommunicera med Åland på finska uppmärksammas nu inom EU. Vid ett seminarium om minoriteters språk i Europa nyligen lyfte EU-parlamentarikern Francois Alfonsi från Korsika frågan om varför Finland systematiskt bryter mot språkkravet i självstyrelselagen. Peggy Eriksson och Anders Eriksson tackar Francois Alfonsi för att han lyfter den tilltagande språkproblematiken i relationen…

Corona: EU rödlistar Finland som resmål – Åland hamnar ytterligare i kläm

Ove Andersson 17.10.2021
EU rödlistar Finland som resmål på grund av det försämrade coronaläget. Åland anges fortfarande som gult land och ska således inte omfattas av rekommendationen. Trots det riskerar Åland drabbas dubbelt av inreserestriktioner utan att kunna göra något. Som känt beslöt riksdagens social- och hälsovårdsutskott i veckan – i strid med grundlagsutskottets beslut – att inte införa undantag för Åland då…

Ålands Framtid med då EFA firar 40 år

Ove Andersson 15.10.2021
Under parollerna ”Folkens Europa” och ”Fortsätt framåt” firar European Free Alliance (EFA) 40 år som politisk plattform för rätten till regionalt självbestämmande och inflytande inom EU. EU är uppbyggt som ett samarbete mellan stater. Det överstatliga systemet ger inte regionerna och de självstyrda områdena – bland dem Åland – något som helst direkt politiskt inflytande. Det här är folkrättsligt fel,…

Kalender