sv en

Nyheter

Kalender

Anpassa nya avfallslagen för åländska förhållanden och behov

Ove Andersson 17.11.2022
Åland behöver en avfallslag som tar hänsyn till åländska förhållanden och behov. Vi har egen behörighet inom området, därför finns alla förutsättningar att skapa effektiva och anpassade lösningar som tar hänsyn till både miljömål, hållbarhet och hushållens önskemål. Avfallshanteringen har stötts och blötts under lång tid, där dagens lagstiftning mer eller mindre än en kopia av din finska. I regeringens…

Höj tillägget för ensamförsörjare nästa år

Ove Andersson 15.11.2022
Höj barnbidragstillägget för ensamförsörjare till 100 euro. Det föreslår Ålands Framtid i en motion till Ålands budget för nästa år. Kraftigt stigande priser kombinerat med en skenande inflation som gör våra pengar mindre värda sätter press på hushållens ekonomi. Dessutom spås vi gå in i en lågkonjunktur som kan få arbetslösheten att öka igen. Bland dem som har det extra…

Vi har inte råd med att barnomsorgen går på knäna

Ove Andersson 14.11.2022
Daghemspersonalen larmar igen (TÅ 09.11.2022). Denna gång är det föreståndarna i Jomala som i ett brev till kommunen framhåller att personalsituationen är ohållbar. Vikarier finns knappt att få tag på och att jobba med ”kort om folk” är i princip omöjligt då man redan med full bemanning är flera personer för lite för att räcka till för alla barn som…

Inrätta lågtröskelmottagning för unga som mår psykiskt dåligt

Ove Andersson 13.11.2022
Ålands Framtid anser att regeringen i brådskande ordning inrättar en lågtröskelmottagning för barn och unga. Mottagningen ska ha särskild kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ofta är en grundorsak till psykisk ohälsa bland barn och unga. Rapporterna avlöser varandra om att våra barn och unga mår psykiskt dåligt. Ordet ”ångest” är ett begrepp som idag används frekvent även bland barn…

Ungas välmående i fokus – se hela paneldiskussionen här!

Ove Andersson 12.11.2022
Allt fler åländska barn och unga mår psykiskt dåligt. Varför? Ålands Framtid samlade rad experter för att ta reda på orsakerna till varför allt fler i tidig ålder känner ”ångest”. Inledning: Linda Jansson, Ålands Framtid (arrangör) Moderator: Johanna Fogelström-Duns, barnombudsman I panelen från vänster: Johanna Welander, barnpsykolog Nina Nylander, talterapeut/logoped Jonna Varsa, Rädda Barnen Joakim Svensson, Folkhälsan Mikael Rosbäck, bildningschef…

Överför ansvaret för Kommunernas socialtjänst (KST) till landskapet

Ove Andersson 12.11.2022
Överför ansvaret för Kommunernas socialtjänst (KST) till landskapet. Det föreslår Ålands Framtid i en motion inför debatten om nästa års Ålandsbudget. Att låta kommunerna sköta verksamheten är förknippat med ständiga slitningar kring ekonomiska frågor. Kommunförbund fungerar i teorin, men inte i praktiken Övergången att samla all social service samt specialomsorg under ett tak inom ramen för Kommunernas socialtjänst (KST) har…

Partibok går före kompetens: Centern petar Anders Eriksson från Nordiska rådet

Ove Andersson 08.11.2022
”Han sitter på vår plats!” Läs hela nyheten här: Ålandstidningen 9 november 2022

Anders Eriksson ordnade nordiskt trafikministermöte

Ove Andersson 03.11.2022
Under Nordiska rådets (NR) session i Helsingfors möttes Norges och Finlands trafikministrar för att diskutera inrättandet av nordiskt ministerråd för infrastruktur. Anders Eriksson, ordförande i Ålands delegation, var initiativtagare till mötet. Trafikministrarnas möte i Helsingfors samlade mycket folk. – Jag har envist drivit på i fyra år för att få till stånd det här. Från åländsk sida är vi eniga…

Kalender