sv en

Nyheter

Kalender

Peggy Eriksson: Viktigt att ålänningarna fattar beslut i frågor som rör Åland

Ove Andersson 01.01.2021
Lagtingets talman Bert Häggblom (Obs) bjöd inför årets nyårstal in övriga partiledare att kort dela med sig av erfarenheter från 2020 och att blicka framåt på det nya året. Ålands Framtids ordförande Peggy Eriksson tog i sin del fasta på hur viktigt det är att ålänningarna själva fattar beslut i frågor som rör Åland: Pandemin har visat hur viktigt det…

Tillsammans står vi starkare

Ove Andersson 31.12.2020
När vi nu summerar 2020 kan vi se tillbaka på ett mycket händelserikt och många sätt utmanande år. Coronapandemin har på ett eller annat sätt drabbat oss alla. Tack vare föredömliga insatser inom sjukvård och omsorg samt snabb och tydlig information från våra åländska myndigheter har Åland lyckligtvis förskonats dödsfall. Även alla ålänningarna förtjänar en eloge för sin ödmjukhet att…

”Vi måste själva bedöma var gränserna för självstyrelsen går”

Ove Andersson 27.12.2020
(Artikeln är hämtad ur Nya Åland 28-12-2020)  

Rolf Granlund om varför staden bör utreda Mises avgifter

Ove Andersson 16.12.2020
(Från Ålands Radio 16.12.2020. Foto: Ålands Radio & TV) ”Den som förorenar ska betala” En motion där man vill att staden ska utreda delar av Ålands miljöservice (Mise) verksamhet har lämnats in till stadsfullmäktige. Motionen är undertecknad av Rolf Granlund (ÅF), Anton Göthlin (Ob), Pelle Hägglund (ÅF), Christian Wikström(Ob), Conny Nylund (Ob) och Susanne Vävare (HI). De anser bland annat att…

Staden bör utreda om Mises avgifter strider mot EU-dom

Ove Andersson 15.12.2020
Inför stadsfullmäktiges möte 15.12 lämnar Rolf Granlund (ÅF) med flera in följande motion… Till stadsfullmäktige i Mariehamns stad Motion att staden som huvudägare agerar i Ålands Miljöservice (Mise). I Mariehamns stads ägardirektiv för Mise står att rollen som renhållningsmyndighet ska renodlas så att kommunförbundet (Mise) endast handhar myndighetsutövning och inte bedriva operativ renhållningsverksamhet i egen regi eller genom dottersamfund. Ändå…

Peggy Eriksson om uppdraget som partiordförande

Ove Andersson 15.12.2020
(Ålandstidningen 14-12-2020)

Anders Eriksson: Fortsätt riva gränshinder, trots pandemin

Ove Andersson 09.12.2020
Pandemin får inte stoppa upp det nordiska samarbetet om att riva gränshinder, skriver Anders Eriksson tillsammans med två kolleger i Nordiska rådets gränshindergrupp.

Kalender