sv en

Nyheter

Kalender

Den unika hamnen på Signilskär förfaller

Ålands Framtid 29.11.2022
Den stenlagda vågbrytaren som omsluter hamnen på Signilskär väster om Eckerö håller på att förfalla. Därmed riskerar ett minnesmärke av unikt hantverk gå förlorat. Delar av den stenlagda vågbrytaren som omsluter hamnen på Signilskär har rasat samman. Ett unik minnesmärke hotar att gå förlorat om inget görs. Signilskär har historiskt haft central roll i förbindelserna mellan Åland och Sverige. Här…

Förslag till Ålands budget 2023: Privatisering minskar svällande offentlig sektor

Ålands Framtid 24.11.2022
Tvärt emot vad som utlovas i den sittande regeringens eget program blir Ålands förvaltning bara större och större. I budget för nästa år tillkommer ytterligare 40 årsverken. Ur regeringsprogrammet framgår: ”Trenden att den offentliga sektorn växer snabbare än den privata skall brytas under perioden.” Gynnar inte ekonomisk tillväxt I stället för att visa återhållsamhet i ekonomiskt utmanande tider öser regeringen…

Ålänningarna måste garanteras fördelar med vindkraftparker till havs

Ålands Framtid 22.11.2022
Vindkraften som energikälla ligger i tiden. Åland har alla förutsättningar att bli en vindkraftsregion av rang, något vi snabbt bör ta vara på. Men som med all ansvarsfull politik bör regeringen och lagtinget på förhand veta vad konsekvenserna av tagna beslut blir. I budgetförslaget för 2023 anhåller landskapsregeringen om lagtingets samtycke till att, med utgångspunkt i den fastställda havsplanen, utarrendera…

Åland behöver representation även i Stockholm

Ålands Framtid 19.11.2022
De autonomier som vill utvecklas och synas har ambassader/representation i huvudstäder där diplomatiska förbindelser är av särskild betydelse. Färöarna har diplomatisk representation till exempel i Reykjavik, Bryssel och Washington Gunnar Westerholm var under många år informationssekreterare vid Ålandskontoret i Stockholm. Representationen lades ned av den förra regeringen ledd av Liberalerna. Klipp: Ålandstidningen 1.11.2007. Åland har nu bara en representation i…

Kompensera privatpersoner och företag för flyktingmottagning

Ålands Framtid 18.11.2022
Regeringen ska hitta ett system för att betala ut kompensation för de merkostnader som privatpersoner, enskilda företag och kommuner har haft till följd av mottagningen av flyktingar från Ukraina. Det föreslår Ålands Framtid i en budgetmotion. Efter Ryssland inledde sin aggression mot Ukraina aktiverade EU den 3 mars i år för första gången sitt massflyktingdirektiv. Det innebär att ukrainska medborgare…

Anpassa nya avfallslagen för åländska förhållanden och behov

Ålands Framtid 17.11.2022
Åland behöver en avfallslag som tar hänsyn till åländska förhållanden och behov. Vi har egen behörighet inom området, därför finns alla förutsättningar att skapa effektiva och anpassade lösningar som tar hänsyn till både miljömål, hållbarhet och hushållens önskemål. Avfallshanteringen har stötts och blötts under lång tid, där dagens lagstiftning mer eller mindre än en kopia av din finska. I regeringens…

Höj tillägget för ensamförsörjare nästa år

Ålands Framtid 15.11.2022
Höj barnbidragstillägget för ensamförsörjare till 100 euro. Det föreslår Ålands Framtid i en motion till Ålands budget för nästa år. Kraftigt stigande priser kombinerat med en skenande inflation som gör våra pengar mindre värda sätter press på hushållens ekonomi. Dessutom spås vi gå in i en lågkonjunktur som kan få arbetslösheten att öka igen. Bland dem som har det extra…

Linda Jansson: Ompröva den subjektiva rätten till heldagsplats på dagis!

Ålands Framtid 14.11.2022
Daghemspersonalen larmar igen (TÅ 09.11.2022). Denna gång är det föreståndarna i Jomala som i ett brev till kommunen framhåller att personalsituationen är ohållbar. Vikarier finns knappt att få tag på och att jobba med ”kort om folk” är i princip omöjligt då man redan med full bemanning är flera personer för lite för att räcka till för alla barn som…

Kalender