sv en

Nyheter

Kalender

Val 2019: Biogas och helhetsgrepp för att lyfta skärgården

Ove Andersson 27.09.2019
Biogas bidrar till en hållbar skärgårdstrafik Åland måste i mycket högre grad ta tillvara och återvinna restprodukter lokalt. Slakt- annat organiskt avfall ska inte komposteras, än mindre exporteras för dyra pengar utan givetvis återvinnas för att skapa biogas och gödsel. Biogasen kan användas som drivmedel i fordon och fartyg – t ex inom buss- och skärgårdstrafiken – och för produktion…

ÅF på Demokratifestival: Många ville plantera ett träd för framtiden

Ove Andersson 10.06.2019
Ålands Framtids monter var en av de absolut populäraste under Demokratifestivalen i söndags. Ålands Framtids orkester spelade smäktande och hållbara melodier av Evert Taube. Många barn ville plantera ett träd för sin och Ålands framtid – en symbol för att hållbar tillväxt, men också ett tecken på att Ålands reser sig igen efter stormen Alfrida. Närmare 60 personer planterade sin…

Ålands Framtid: Riv upp lagen om kommunindelningen!

Ove Andersson 23.05.2019
I en lagmotion till lagtinget föreslår Ålands Framtid tillsammans med övriga oppositionen att lagen om den nya kommunindelningen rivs upp. – Den nuvarande lagen, som låser antalet kommuner till fyra, blockerar en utveckling, säger Axel Jonsson (ÅF). Dessutom, menar oppositionen, är lagen tandlös efter att Högsta domstolen konstaterat att den inte är tvingande för kommunerna. Axel Jonsson påminner om att…

ÅF kräver svar om bristande djurskydd

Ove Andersson 22.05.2019
Ålands Framtids Axel Jonsson kräver i en enkel fråga i lagtinget svar på vad regeringen gjort för att få till stånd ett fungerande djurskydd på Åland. Bakgrunden är Ålandstidningens avslöjande om omfattande brister i kontroll och uppföljning av djurskyddsanmälningar vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). – Jag väljer aldrig att dra några slutsatser på basen av tidningsuppgifter. Jag ställer frågan…

Samla röster för Anton Nilsson i EU-valet!

Ove Andersson 10.05.2019
Onsdag den 15 maj inleds förhandsröstningen till EU-valet på Åland. Vi kommer då att rösta på Anton Nilsson. I förra EU-valet lyckades vi samla Åland så att vi nådde det högsta EU-valdeltagandet i Finland. Låt oss vara lika tydliga i detta val och samla så många som möjligt bakom Anton. En röst på Anton är en röst för att trygga…

Så vill Mariehamns Framtid skapa ett levande centrum

Ove Andersson 29.04.2019
Tillåt upp till åtta våningar i Mariehamns absolut centrum med en blandning av affärer, kontor och bostäder. Glasa in gågatan för att skapa en naturlig mötesplats med affärer, restauranger, caféer och ett salutorg med åländska produkter. Så vill Mariehamns Framtid skapa ett levande centrum. – Det krävs krafttag, samarbete och framför allt politisk vilja för att rädda stadens centrum från…

Hipp hipp hurra för vår Roffe!

Ove Andersson 26.04.2019
I veckan fyllde allas vår Rolf ”Roffe” Granlund år! Då jubilaren av hävd lägger sin energi på partiarbete framom ålder hyllades Roffe med en rhododendron som likt honom själv oförtrutet fortsätter att blomma år efter år. Ålands Framtid vill på detta enkla sätt visa sin uppskattning för det fantastiska arbete Roffe gjort och gör för partiet, på hemmaplan och i…

Åländska barn förtjänar mer än en extra tia

Ove Andersson 17.04.2019
Regeringen föreslår nu att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med en tia, från 50 euro till 60 euro per barn och månad. Äntligen kommer alltså ett konkret förslag för att stöda ekonomiskt utsatta barnfamiljer, men åtgärden bör utökas betydligt. Ålands Framtid har i över sex års tid envetet jobbat för en fördubbling av ensamförsörjartillägget från 50 euro till 100 euro och upprepade…

Kalender