sv en

Nyheter

Kalender

Val 2019: Satsning på ekonomiskt utsatta och barn med speciella behov

Ove Andersson 25.09.2019
Skattefri folkpension upp till 15 000 € per år Ingen pensionär ska behöva vända på slantarna varje månad för att få pengarna att räcka till. Därför ska våra mest ekonomiskt utsatta folkpensionärer med en inkomst upp till 15 000 € per år inte betala någon skatt alls. Bortfallet i kommunalbeskattningen ska fullt ut kompenseras över Ålandsbudgeten. God tandhälsa förlänger livet. Därför…

Val 2019: Tillväxt är en förutsättning för hållbar välfärd

Ove Andersson 25.09.2019
Lyhörd och aktivare näringspolitik Den ekonomiska tillväxten på Åland är sedan flera år negativ. Antalet privatanställda minskar medan den offentliga sektor växer. För att få fart på tillväxten inom näringslivet krävs aktiva politiska insatser i samråd med företagen som har den största kunskapen om vad som behöver göras. Poltikerna måste lyssna på näringslivet. Lyhörd politik i samråd med företagen skapar…

VAL 2019: Utveckling av självstyrelsen en ödesfråga för Ålands framtid

Ove Andersson 19.09.2019
Trycket mot självstyrelsen bör uppmärksammas internationellt Uppmärksammandet av Ålands självstyrelse 100 år sker i en omtumlande tid för vår autonomi. Vår internationellt förankrade rätt till vårt svenska språk får allt svårare att stå emot det finska språktrycket i Finland. I dag är det legio att statliga myndigheter i strid med självstyrelselagen skickar officiella handlingar på finska till Åland.  Möjligheten att…

Val 2019: Biogas och helhetsgrepp för att lyfta skärgården

Ove Andersson 27.09.2019
Biogas bidrar till en hållbar skärgårdstrafik Åland måste i mycket högre grad ta tillvara och återvinna restprodukter lokalt. Slakt- annat organiskt avfall ska inte komposteras, än mindre exporteras för dyra pengar utan givetvis återvinnas för att skapa biogas och gödsel. Biogasen kan användas som drivmedel i fordon och fartyg – t ex inom buss- och skärgårdstrafiken – och för produktion…

ÅF på Demokratifestival: Många ville plantera ett träd för framtiden

Ove Andersson 10.06.2019
Ålands Framtids monter var en av de absolut populäraste under Demokratifestivalen i söndags. Ålands Framtids orkester spelade smäktande och hållbara melodier av Evert Taube. Många barn ville plantera ett träd för sin och Ålands framtid – en symbol för att hållbar tillväxt, men också ett tecken på att Ålands reser sig igen efter stormen Alfrida. Närmare 60 personer planterade sin…

Ålands Framtid: Riv upp lagen om kommunindelningen!

Ove Andersson 23.05.2019
I en lagmotion till lagtinget föreslår Ålands Framtid tillsammans med övriga oppositionen att lagen om den nya kommunindelningen rivs upp. – Den nuvarande lagen, som låser antalet kommuner till fyra, blockerar en utveckling, säger Axel Jonsson (ÅF). Dessutom, menar oppositionen, är lagen tandlös efter att Högsta domstolen konstaterat att den inte är tvingande för kommunerna. Axel Jonsson påminner om att…

ÅF kräver svar om bristande djurskydd

Ove Andersson 22.05.2019
Ålands Framtids Axel Jonsson kräver i en enkel fråga i lagtinget svar på vad regeringen gjort för att få till stånd ett fungerande djurskydd på Åland. Bakgrunden är Ålandstidningens avslöjande om omfattande brister i kontroll och uppföljning av djurskyddsanmälningar vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). – Jag väljer aldrig att dra några slutsatser på basen av tidningsuppgifter. Jag ställer frågan…

Samla röster för Anton Nilsson i EU-valet!

Ove Andersson 10.05.2019
Onsdag den 15 maj inleds förhandsröstningen till EU-valet på Åland. Vi kommer då att rösta på Anton Nilsson. I förra EU-valet lyckades vi samla Åland så att vi nådde det högsta EU-valdeltagandet i Finland. Låt oss vara lika tydliga i detta val och samla så många som möjligt bakom Anton. En röst på Anton är en röst för att trygga…

Kalender