sv en

Nyheter

Kalender

Vi tror på ålänningarnas förmåga

Ove Andersson 23.02.2021
Åland hade inte varit vad Åland är idag utan självstyrelsen. Men vi kan inte ta den för given. Utan självstyrelsen hade Åland varit ett vanligt landskap i Finland. Eller Sverige om ålänningarna själva hade fått bestämma då det begav sig för snart 100 år sedan. Oberoende hade vi inte haft rätt att själva kunna fatta beslut inom en rad områden.…

Anders Eriksson (ÅF) lyfter producentansvaret på regeringsbordet

Ove Andersson 10.02.2021
Efter kraftig kritik från stort antal privata hushåll, ett inlämnat besvär över Mises avfallstaxa till förvaltningsdomstolen och en skrivelse från ett antal kommuner diskuterade i tisdags regeringspartierna det omtvistade producentansvaret för insamling av i första hand förpackningsavfall. Initiativtagare till diskussionen var Anders Eriksson (ÅF), vilket faller sig naturligt då Ålands Framtid är det enda partiet som driver frågan om det…

Ålands sjukvårdsledning kritiserar Sverige för hysterisk gränskontroll

Ove Andersson 05.02.2021
”Sverige sällar sig nu till en lång rad länder som tycker att det är rimligt att lägga stor energi på att stoppa import av en smitta som redan härjar i det egna landet. Det aktuella mantrat är masstestning av inresande. Om inte denna landskamp i testhysteri skulle varit så tragisk skulle man kunnat tycka att spektaklet var lika charmigt som…

Anders Eriksson inledde konstruktiv debatt om självstyrelsens utveckling

Ove Andersson 03.02.2021
Det blev en konstruktiv och ganska långt enig debatt efter att viceordförande Anders Eriksson (ÅF) idag presenterade självstyrelsepolitiska nämndens betänkande över aktuella självstyrelsepolitiska frågor i lagtinget. Egentligen skulle betänkandet behandla självstyrelsepolitiska frågor under 2019, men med tanke på de utmaningar som coronapandemin inneburit för självstyrelsen under 2020 har nämnden valt att även ta med fjolåret i sin granskning. Lyssna på…

Kritik mot Ålandstidningens ledare om producentansvar

Ove Andersson 28.01.2021

ÅF-väljarna har stort förtroende för Peggy Eriksson

Ove Andersson 26.01.2021
ÅF-väljarna gillar partiets nya ordförande. I Åland gallups senaste mätning uppger 74 procent av partiets väljare ha störst förtroende för Peggy Eriksson. Det innebär en bra start för ÅF:s ordförande som tillträdde i höstas. Bland alla väljare intar Peggy Eriksson en lite mer beskedlig plats. Enligt gallupen behåller ÅF sitt mandat i lagtinget, men ambitionen är givetvis att växa och…

Läs hela besväret mot Mise

Ove Andersson 24.01.2021
Här kan ni läsa hela besväret mot Mises avfallstaxa. Till Ålands Förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn Ärende: Kommunalbesvär över Kommunförbundet Ålands Miljöservice (Mise) stämmobeslut § 20 Avfallstaxa 2021 (Dnr MISE/258/2020)2020 samt påförande av kostnader för producentansvar på kommunförbundets kunder. Besvär anfört av:             Rolf Granlund, m.fl. Yrkande: Rolf Granlund m.fl. yrkar att Förvaltningsdomstolen upphäver aktuellt beslut § 20 av den 15…

Sök ett spännande jobb i Bryssel!

Ove Andersson 12.01.2021

Kalender