sv en

Nyheter

Kalender

EFA General Assembly i Bryssel den 11 maj 2006

Ålands Framtid
Rolf Granlunds,vice ordförande i Ålands Framtid,tal vid EFA General Assembly i Bryssel den 11 maj 2006. Fru Talman, mina damer och herrar. Mitt namn är Rolf Granlund och jag är viceordförande i Ålands Framtid och på Engelska heter The Åland Future. Låt mig också presentera Matts Lindström som är vår EFAY ungdomsdelegat. Han är en av ungdomarna som håller igång…

Kalender