sv en

Nyheter

Kalender

Mötet i Rennes

Ålands Framtid
I maj 2005 upptogs Ålands Framtid som medlem med observatörsstatus i EFA (European Free Alliances). ÅF:s vice ordförande Rolf Granlund höll på mötet i Rennes i Frankrike ett anförande om Åland och Ålands Framtid. . Läs mer

Intervju med Anders Eriksson, NÅ

Ålands Framtid
Ålands Framtid har nya ambitioner Ålands framtids ordförande Anders Eriksson är beredd att ta nästa steg i arbetet för självständighet. Ålands framtid kommer dock inte att finnas med i landskapsregeringen efter valet. Åtminstone inte om partierna står fast vid sina ord. En högt prioriterad fråga för Ålands framtid är bevarandet av det svenska språket. Enligt partiets bedömning är ett självständigt…

Presentation av Vitboken

Ålands Framtid
Onsdagen den 25 april presenterades Vitboken för utveckling av Ålands självbestämmanderätt. . Läs mer

Duktighetsfällan och vägen ur

Ålands Framtid
Tisdagen den 8 maj hölls en föreläsning med rubriken ”Duktighetsfällan och vägen ut” Föreläsare var Anna Bergstrand och Karin Ulfhielm från företaget Jag kan flyga. Ålands Framtid ordnade seminariet i samarbete med Ålands Idrottsförbund och Folkhälsan. . Läs mer

Statsbudget för ett självständigt Åland

Ålands Framtid
Ett ofta återkommande inslag i självständighetsdebatten är frågan om Åland skulle klara en helt egen ekonomi med oförändrad nivå enligt den nordiska välfärdsmodellen. Frågan aktualiseras även i debatten om övertagande av skattebehörighet, helt eller delvis, inom ramen för självstyrelsen. . Läs mer

Vaprogrammet presenterat

Ålands Framtid
Torsdagen den 16/8 presenterades valprogrammet och de första 10 kandidaterna inför valet 2007 för pressen. Läs mer under rubriken ”Valet 2007”.

Partiledarintervju Anders Eriksson i NÅ

Ålands Framtid
Ålands Framtid har nya ambitioner Ålands framtids ordförande Anders Eriksson är beredd att ta nästa steg i arbetet för självständighet. Ålands framtid kommer dock inte att finnas med i landskapsregeringen efter valet. Åtminstone inte om partierna står fast vid sina ord. En högt prioriterad fråga för Ålands framtid är bevarandet av det svenska språket. Enligt partiets bedömning är ett självständigt…

EFA General Assembly i Bryssel den 11 maj 2006

Ålands Framtid
Rolf Granlunds,vice ordförande i Ålands Framtid,tal vid EFA General Assembly i Bryssel den 11 maj 2006. Fru Talman, mina damer och herrar. Mitt namn är Rolf Granlund och jag är viceordförande i Ålands Framtid och på Engelska heter The Åland Future. Låt mig också presentera Matts Lindström som är vår EFAY ungdomsdelegat. Han är en av ungdomarna som håller igång…

Kalender