sv en

Nyheter

Kalender

Årsmöte den 23.3.2009

Ålands Framtid
Ålands Framtid håller årsmöte den 23.3.2009 kl.18.30 på Alandica Kultur och Kongress Vi börjar med en rundvandring i huset och sedan tar sedvanliga årsmöteshandlingar vid. Efteråt kommer Maiken Poulsen att upplysa om varför Färöarna är så långt före oss i självstyrelseutvecklingen . Välkomna! Med tanke på serveringen, vänligen anmäl deltagandet till partisekreteraren mobil 040-742 8967 eller e-post: [email protected]

”Rädda vad som räddas kan”

Ålands Framtid
Ålandstidningen har en längre tid på ett förtjänstfullt sätt på ledarplats betonat vikten av en kontinuerlig självstyrelsedebatt. Ibland har man som läsare riktigt kunna känna chefredaktör Niklas Lampis frustration över det uteblivna gensvaret. I lördagens ledarkria, där talman Roger Nordlunds nyårstal i samma riktning naturligt nog applåderas, dristar sig Niklas Lampi till att förklara att fjolåret blev det år då självstyrelsedebatten…

Arbeta för Ålands bästa!

Ålands Framtid
Tänk självständigt.

Lissabonfördraget – avtalet som både kan hjälpa och stjälpa Åland!

Ålands Framtid
Lissabonfördraget – avtalet som både kan hjälpa och stjälpa Åland! Snart skall lagtinget ta ställning till det nya EU-fördraget som av många bedöms som Ålands sista chans att få ett ökat inflytande över sin egen EU-vardag. Finland har hittills vägrat gå med på de begärda ändringarna i självstyrelselagen. Vilka alternativ har egentligen Åland efter det att Finland inte respekterat självstyrelsens…

ÅF på möte med Barosso i Bryssel.

Ålands Framtid
På vägen till European Free Alliance (EFA:s) styrelse- och parlamentsgruppmöte i Bryssel, blev jag trevligt överraskad när kronprinsessan Viktoria steg ombord på planet just innan det skulle lyfta från Bromma på onsdag förmiddagen. I all enkelhet kom hon med sitt följe ombord på planet några minuter efter att övriga passagerare stigit ombord.. Läs mer

Ålands Framtid är medlem i EFA

Ålands Framtid
Ålands Framtid antogs som medlem i European Free Alliance vid EFA:s 25-års jubileum som hölls i maj 2006 i Bryssel i EU-parlamentets stora sammanträdeslokal. . Läs mer

Ålands Framtid är medlem i European Free Alliance

Ålands Framtid
European Free Alliance (EFA) är ett Europeiskt politiskt parti som samlar progressiva, regionalistiska och autonomi partier i Europeiska Unionen. De politiska partierna som är medlemmar i EFA understöder regioners rätt till självbestämmande samt understryker parlamentarism och mänskliga rättigheter. EFA:s främsta uppgift är att tillhandahålla en europeisk politisk struktur för regionalism inom gemenskapen. EFA verkar för regionala partier som p.g.a. sin…

Äldreomsorgspolitiskt program

Ålands Framtid
Ladda ned Äldreomsorgspolitiskt program som PDF.

Kalender