sv en

Nyheter

Kalender

Slopad preambel ställer krav på ny eu-omröstning

Ålands Framtid
Styrelsen för Ålands Framtid uttalar sin oro över den tystnad som råder ifråga om hotet om ett slopande av en del av Ålands folkrättsliga status, den s.k. preambeln (inledningen) till Ålandsprotokollet. Protokollet innehåller alla de undantag som formar det åländska EU-medlemskapet och betonar tack vare preambeln Ålands särskilda status inom folkrätten. Efter det att Ålands Framtid i mitten på mars…

Landskapsregeringen – en diskussionsklubb

Ålands Framtid
Messaspalterna svämmar över av kommentarer om tillsättandet av polismästaren som ordinarie.  I ett mess står det:”Polishuset förfinskas och ÅF ser stillatigande på. Den som tiger samtycker”. Nå, det är ingalunda så, man undrar från vilken politisk messaverkstad det messet kommer. . Läs mer

Ålands Näringsliv: Regeringens politik hotar 100-tals jobb

Ålands Framtid
  Ålands Näringsliv sågar landskapsregeringens näringslivspolitik. – Passiviteten hotar 100-tals jobb, skriver vd Daniel Dahlén.   . Läs mer

Satsa på barn och unga istället för tomma bussar

Ålands Framtid
Mariehamns stad står inför ett behov att minska sina utgifter för att succesivt kunna sänka sin skuldbörda. Frågan är dock om bildningssektorns driftskostnader är det bästa stället att spara på?  . Läs mer

ÅF i Bryssel: Inte kört för svaveldirektivet och snuset

Ålands Framtid
Än finns det möjligheter att påverka svaveldirektivet och snuset. Den uppfattningen har Axel Jonsson, ordförande i Ålands framtid, efter lagtingets besök i Bryssel. . Läs mer

”Påskynda utvecklingen av smarta elnät”

Ålands Framtid
Mittengruppen i Nordiska rådet, där Anders Eriksson (ÅF) ingår, uppmanar de nordiska regeringarna att påskynda utvecklingen av smarta elnätverk.   . Läs mer

Okunskap om sjöfartsstödet

Ålands Framtid
Att diskutera konsekvenserna av ett skatteövertagande för återbetalning av skatter och avgifter baserade sjöfartsstödet med Lennart Isaksson (LI) påminner allt mer om en monolog än en dialog.  . Läs mer

Lite fakta angående inflyttade till Åland

Ålands Framtid
Det har ju debatterats en hel del från en viss ny förening om att våra nyinflyttade till Åland skulle tära något hemskt på det åländska samhället, dock utan att fakta om detta kunnat visas. Jag vågar påstå att så är nog inte fallet enligt de uppgifter jag har fått.. Läs mer

Kalender