sv en

Nyheter

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemang just nu, kika tillbaka inom kort!

Arbeta för Ålands bästa!

Ålands Framtid
Tänk självständigt.

Lissabonfördraget – avtalet som både kan hjälpa och stjälpa Åland!

Ålands Framtid
Lissabonfördraget – avtalet som både kan hjälpa och stjälpa Åland! Snart skall lagtinget ta ställning till det nya EU-fördraget som av många bedöms som Ålands sista chans att få ett ökat inflytande över sin egen EU-vardag. Finland har hittills vägrat gå med på de begärda ändringarna i självstyrelselagen. Vilka alternativ har egentligen Åland efter det att Finland inte respekterat självstyrelsens…

ÅF på möte med Barosso i Bryssel.

Ålands Framtid
På vägen till European Free Alliance (EFA:s) styrelse- och parlamentsgruppmöte i Bryssel, blev jag trevligt överraskad när kronprinsessan Viktoria steg ombord på planet just innan det skulle lyfta från Bromma på onsdag förmiddagen. I all enkelhet kom hon med sitt följe ombord på planet några minuter efter att övriga passagerare stigit ombord.. Läs mer

Ålands Framtid är medlem i EFA

Ålands Framtid
Ålands Framtid antogs som medlem i European Free Alliance vid EFA:s 25-års jubileum som hölls i maj 2006 i Bryssel i EU-parlamentets stora sammanträdeslokal. . Läs mer

Ålands Framtid är medlem i European Free Alliance

Ålands Framtid
European Free Alliance (EFA) är ett Europeiskt politiskt parti som samlar progressiva, regionalistiska och autonomi partier i Europeiska Unionen. De politiska partierna som är medlemmar i EFA understöder regioners rätt till självbestämmande samt understryker parlamentarism och mänskliga rättigheter. EFA:s främsta uppgift är att tillhandahålla en europeisk politisk struktur för regionalism inom gemenskapen. EFA verkar för regionala partier som p.g.a. sin…

Äldreomsorgspolitiskt program

Ålands Framtid
Ladda ned Äldreomsorgspolitiskt program som PDF.

Hälso- och sjukvård

Ålands Framtid
Målet för hälsopolitiken är ju att ge livet flera år och mera hälsa. . Läs mer

En aktiv vår med Ålands Framtid

Ålands Framtid
Under våren fortsätter Ålands Framtid med att besöka de åländska kommunerna. Och årsmötet, som vi håller i mars, har vi på ett ställe som du kanske inte varit till… Se kalendern. .

Kalender

Tyvärr finns det inte något evenemang just nu, kika tillbaka inom kort!