Det handlar om att ministern överskridit sin befogenhet när han upphandlade en elhybridfärja för 66,7 miljoner utan att det finns ett till belopp och ändamål avgränsad fullmakt i budgeten.

Vart skicka räkningen? 

Om exempelvis minister Nordberg har lagtingets godkännande att upphandla en elhybridfärja för 47 miljoner men upphandlar den för 67 miljoner har han överskridit sina befogenheter.

I det fallet har Norberg gjort av med 20 miljoner mer än vad han haft befogenhet att göra. Vem ska nu stå till svars för mellanskillnaden? Är det ministern eller regeringen, eller vem ska vi skattebetalare skicka räkningen till?