sv en

Debatt

Väntar Fellman på att lagen först ska revideras?

I ett svar på Ålands framtids insändare om regeringens handfallna hantering av fallet Jysk anser kansliminister Nina Fellman (S) att näringsrättlagen bör revideras.

Däremot ger hon inget besked i själva sakfrågan, det vill säga om och när regeringen tänker agera mot att möbel- och textilkedjan fortlöpande bryter mot kravet på svenska som verksamhetsspråk.

Fastnat i grubblerier

Medan kansliministern och förvaltningens tjänstemän har fastnat i juridiska grubblerier hävdar vicehäradshövding Christer Jansson att nuvarande lag ger stöd för att återkalla näringstillståndet eftersom Jysk inte uppfyller tillståndskraven. Som tidigare kansliminister och lagberedningschef är Jansson ingen duvunge i sammanhanget och bör tillmätas auktoritet.

Så varför står då regeringen med ansvarig minister handlingsförlamad? Vad är det man väntar på? Att näringsrättslagen först ska revideras?

Lagen riskerar urholkas

Ja, Nina Fellman, om jag hade ansvar för denna fråga så skulle jag agera. Jag anser nämligen att språkskyddet är en av de viktigaste bestämmelser vi har och att alla bör följa lagar, regler och förordningar.

Beivras inte överträdelser urholkas lagen varpå risken är stor för att fler företag följer Jysk-exemplet och struntar i språkbestämmelserna. Dessutom är det orättvist mot de företag som följer lagen och ser till att vårt språkskydd respekteras.

Tillbaka