Kortrutten bör stoppas! Det är varken ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att driva detta projekt vidare när det finns andra alternativ som bör ses som ett möjligt alternativ, det vill säga tunneln. Brukarna har ju med all tydlighet visat att de inte vill ha kortruttslösningen.

Bygg biogasanläggning

En biogasanläggning bör snarast förverkligas på Åland. Där kunde avfall från livsmedelsindustrin återvinnas till biogas som i sin tur kunde driva både kollektiv- och skärgårdstrafik i framtiden. Win-win helt enkelt.

Mindre koldioxidutsläpp tack vare färre transporter bort från ön och genom miljövänlig drift av både kollektiv- och skärgårdstrafik.

Att lösa platsbristen för äldre är inget som kan göras i en handvändning. Den som lovar det är ute på djupt vatten. Däremot måste förutsättningarna att kunna bo hemma förbättras. Dels genom möjlighet att anpassa hemmen, dels genom att ge kommunerna möjligheter att ha personalresurser som räcker för att kunna ge service på fältet till de äldre.

Servicesedlar ger valfrihet 

Servicesedlar som ger valfrihet till de äldre kan bidra till att servicen får en kontinuitet som ger trygghet.

Beträffande pensionärernas ekonomi har ÅF föreslagit att de som har en pension upp till 15.000 euro per år inte skulle betala skatt, för det gör de nämligen. Har man en pension på 1.250 euro per mån får man ett garantitillägg på 31,6 euro men man betalar 134,99 euro i skatt vilket blir 1.146,61 euro att leva på varje månad.