sv en

Debatt

Språket nyckeln till fungerande integration

Jonny Landström 07.12.2020

Lanskapsregeringen fortsätter att köpa utbildning i svenska för inflyttade i arbete, samt utbildning i svenska och integrationsutbildning för vuxna inflyttade till Åland. År 2019 så fanns det ungefär 2600 personer från utomnordiska länder på Åland. Det här skapar utmaningar för integrationen. Ett av de absolut viktigaste verktygen för att få komma in i vårt samhälle är språket.

På Åland erbjuds kostnadsfria kurser i svenska (SFI) för inflyttade, men kurserna är endast på dagtid. För att gå på SFI-kurs måste man ha uppehållstillstånd på Åland och vara arbetssökande.

Kurser i svenska måste även erbjudas kvällstid, skriver Jonny Landström.
Uppmanas inte söka jobb

Eftersom SFI-kurserna endast ordnas på dagtid och endast vänder sig till arbetssökande uppmanas folk att inte söka jobb om man vill lära sig svenska. Som arbetande är man hänvisad till kurser i svenska på kvällstid och som kostar för deltagarna, vilket alla inte har råd med. Dessutom ska det passa med arbetstiderna.

Vi skapar alltså ett samhälle där man blir straffad med språkligt utanförskap för att man har lyckats skaffa sig ett jobb. Jag uppmanar landskapsregeringen att göra SFI-kurserna mer flexibla och framför allt måste även kvällskurserna vara avgiftsfria.

Fungerande integration

I ett samhälle där allt färre ska försörja allt fler behöver Åland inflyttning av arbetskraft. Och för att den inflyttade arbetskraften ska kunna fungera krävs det att integrationen fungerar.

Tillbaka