sv en

Debatt

Sönderspräng miljöpolitik

”År 2030 ska de åländska vajerfärjorna vara utsläppsfria, det enligt hållbarhetsagendan som Ålands landskapsregering antagit.”

Det är bra. Men hur mycket orörd natur tänker samma regering sätta igång och skövla under samma tid?

Hur hållbart är det att spränga sönder ett av Ålands mest kännspaka skärgårdsinlopp till Degerby och för evigt tillfoga det ett sår med plåster av en modern bro?

Spara tio minuter

Hur hållbart är det att spränga sönder våra röda klippor, strunta i känsliga, unika växter och biotoper bara för att vinna knappa 10 minuter i restid uträknat med en vanlig fossildriven landskapsfärja?

Hur hållbart är det ens att planera för att skärgården ska bli en enda kommun, utan någon som helst uppfattning om hur det ska gå till i praktiken?

Hur hållbart är det att inte stöda en upprensning av in- och utflödet till Torpfjärden, trots att det är Ålands viktigaste lekplats för gädda och abborre och så vidare. En parentes, men ack så viktig.

Gör precis tvärtom

Hur hållbar är den här regeringen? Ni visar gärna, stolt upp Ålands hållbarhetsagenda som ett rättesnöre för hela Europa och världen… Men i praktiken gör ni precis tvärtom.

Trafikminister Mika Nordberg (MSÅ) vill med stöd av regeringspartierna införa en ny typ av ”traktorbil”, med motiveringen, att vi ska erbjuda Ålands unga samma förutsättningar som i Finland.

Fråga: Varför ska vi uppmuntra till ännu mer fossil förbränning? Och det är framför allt en klassfråga. Hur många föräldrar till 15-åringar har råd att skaffa en ”strypt” bil av årsmodell 2015 eller nyare för att slippa skjutsa sina barn? Uppmuntra att ta bussen istället… Då den går.

Tacksam för svar

Hur vår nuvarande regering tänker är en gåta. Vore tacknämligt med ett svar. I min värld finns alltid sanning och konsekvens.

Tillbaka