sv en

Debatt

S-förslag rubbar kommunbalansen

Peggy Eriksson 24.03.2021

Solidaritet med samhällets svaga sägs vara en av socialdemokratins viktigaste politiska hörnstenar. På samma sätt argumenterar partiet för en kommunreform där ekonomiskt starkare kommuner ska hjälpa svagare genom sammanslagning.

Mot den bakgrunden är det med häpnad man tar del av partiets insändare i onsdagens tidning där man föreslår att Jomala ska avstå sina områden med statsliknande bebyggelse till Mariehamns stad medan övriga ”rurala” (landsbygdsliknande) delar ska lämnas kvar.

Solidarisk tankevurpa

Enligt S ska Jomalas framtid tryggas genom att åderlåta kommunen på starkt skattegenererande områden till förmån för Ålands överlägset mest befolknings- och företagstäta kommun, Mariehamn. Genom att skapa en stark centralort och låta resten vara renodlad landsbygd skapas, enligt S, en stabil grund för vår framtida välfärd. För mig framstår det här som en solidarisk tankevurpa av stora mått.

Affärsområdet i Jomala med bland annat Maxinge köpcentrum föreslås av socialdemokraterna inkorporeras med Mariehamn. Foto: maxinge.ax

Som kommunpolitiker i Jomala är det obegripligt hur min kommun ska kunna trygga ett tillräckligt skatteunderlag för den kommunala servicen om vi ger bort de områden som genererar mest skatteintäkter. Utifrån devisen att hela Åland ska leva får socialdemokraternas förslag total motsatt effekt: centralorten växer medan landsbygden utarmas.

Jobba för ett starkt Jomala

Man får verkligen hoppas att S inte får genomslag för sin kommunala tvångsreform, särskilt nu då partiet även redovisar sina bevekelsegrunder för reformen. Jag kommer fortsättningsvis att jobba för ett starkt Jomala med bästa möjliga kommunala service i kombination med sunt ekonomiskt tänkande.

Peggy Eriksson (ÅF),
medlem i kommunstyrelsen i Jomala

Tillbaka