Alla officiella dokument som innehåller finsk text med avsändare regeringen i Helsingfors eller annan officiell finsk myndighet, ska utan omsvep sändas tillbaka obesvarade. Punkt.

Vårt svenska språk är i lag skyddat på Åland.