sv en

Debatt

Regeringens sparkrav medan miljonerna rullar

Peggy Eriksson 19.08.2018

I en intervju i Ålandstidningen 13.8 medger lantrådet Katrin Sjögren (Lib):

”Det finns ett stort hål, så det gäller att hålla en stram linje och prioritera vad landskapet lägger pengarna på.” Bland de ”hål” som lantrådet nämner finns äldreomsorgen och stöd till de personer som lever på ett ekonomiskt minimum.

Samtidigt leder lantrådet Sjögren en regering som har satsat miljoner och dessutom tänker satsa ytterligare miljoner på en kommunreform som en majoritet av ålänningarna inte vill ha. Lantrådet förutsätter att den pågående utskottsbehandlingen av reformförslaget fokuseras på om regeringens lagförslag är förenligt med grundlagen.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Ofantliga summor

Ålands Framtid frågar: Hur kan en åländsk regering låta utreda och driva en så omfattande, känslosvallande och splittrande reform utan att ens ha säkerställt grundlagsenligheten?

Och hur motiverar Ålands regering för invånarna i våra nuvarande (16) kommuner rätten att använda ofantliga summor och politisk energi på att med tvång slå samman dessa till fyra (4)?

Demokratin allvarligt hotad

Då det politiska etablissemanget varken lyssnar på oppositionen eller folket är demokratin allvarligt hotad. Fullföljer regeringen sitt reformprojekt om en ny kommunstruktur under ledning av kansliminister Nina Fellman (S) utmanas den folkliga viljan till bristningsgränsen.

Misslyckas regeringspartierna faller allt som ett korthus. Det är väl just denna oro som skapar den envisa sammanhållningen. Det kallas även prestige; att inte lyssna, inte ta intryck och än mindre att ändra sig.

Men i en demokrati är folkets vilja alltid större än maktens.

Skövlar oersättliga naturvärden

Samma regering biter sig lika ihärdigt fast vid att spränga sönder oersättlig skärgårdsnatur för minst 30 miljoner euro i syfte att förkorta färjepasset Svinö-Föglö med några knappa minuter.

Den politiska linjen blir minst sagt motsägelsefull då lantrådet samtidigt aviserar att regeringen under hösten ska meddela lagtinget om en konkretisering av landskapsregeringens utvecklings- och hållbarhetsagenda. Hur ska man klämma in kortruttens miljöskövling i den?

Våra skärgårdskommuner är med all rätt upprörda över det kaos som råder inom skärgårdstrafiken. Ett bokningssystem, som trots ihärdiga uppdateringar, inte fungerar och dessutom inbjuder bokade resande att passivt utnyttja systemet genom sena avbokningar eller att helt utebli utan någon som helst kostnad.

Resultatet blir att på förhand fullbokade färjor går halvtomma. Till denna verklighet finns återkommande haverier orsakade av en fullständigt föråldrad och eftersatt flotta bestående av dieseldrivna, ineffektiva och allvarligt miljöskadliga fartyg.

Miljöansvaret på privata

Trafikministerns svar på skärgårdskommunernas rop är att avisera en ny ”eldriven” färja för Föglötrafiken och att lägga Skarven, som är driftekonomiskt sämst, på linjen Åva-Osnäs. Den eldrivna färjan på Föglölinjen ska upphandlas på ”totalentreprenad” vilket innebär att leverantören står för såväl färja som drift. Således ålägges allt miljöansvar på privata aktörer medan regeringen inte gör inte ett dyft.

Här har trafikminister Mika Nordberg (MSÅ) och Ålands socialmoderata styrande tydligen hittat ett ”smartspår” genom att anlita en privat färjeentreprenör som inledningsvis kör den nuvarande sträckan med eldrivet fartyg men på sikt ska får en kortare körsträcka då regeringen skövlat sig fram genom naturen till ett nytt färjfäste på norra Gripö.

Landskapet ska bevaras

Frågan om fortsatt skövling av natur eller en satsning på smart och hållbar skärgårdstrafik och de förslag som Ålands Natur & Miljö presenterar i sitt medborgarinitiativ kommer upp i lagtinget under hösten. Ålands Framtid stöder i grunden det folkliga initiativet som det enda tänkbara ur ett miljö-, hållbarhets-, skärgårds- och samhällsperspektiv. Vi säger givetvis nej till varje dynamit och sprängkabel som ödelägger vår orörda natur. Landskap ska bevaras, inte förstöras.

Så klart förespråkar vi även kommunsamarbete på frivillig väg.

Tillbaka