sv en

Debatt

Oresonlig skattegräns skadar Åland

Peggy Eriksson 01.05.2021

Det är med häpnad och stor oro vi tar del av tullens senaste information om att även försändelser med ringa ekonomiskt värde (under 22 €), och nu även tidningsprenumerationer, ska omfattas av samma skattegränsbyåkrati som till exempel en långtradare med ett monteringsfärdigt hus. Detta är förstås fullständig absurt.

EU:s nya förtullningsregler för import från tredje land, dit Åland hör, slår ju fullständigt sönder en funktionell gränshandel för Ålands del. Vi blir ur handelssynpunkt en allt mer isloerad ö inom EU-området, där oresonliga krav på gränshandelsbyråkrati riskerar slå undan benen på vårt i grunden vitala näringsliv och samtidigt fördyra levnadskostnaderna och minska handelsmöjligheterna för oss ålänningar.

Kräva rättelse i Bryssel

Det finns många områden inom EU som står utanför skatteunionen. Därför måste det finnas en särskild förenkling/kod för dessa områden som tillhör unionen. Dessa EU-områden är ofta självstyrda och ägnas därför ingen särskild uppmärksamhet då byråkraterna i Bryssel beslutar om regler som utgår från medlemsstaterna. Men någon form av tanke på konsekvensanalys för alla EU-områden måste man väl ändå kunna kräva. Formalia tillåts nu övergå till att aktivt utestänga handelsområden utanför EU:s skatteunion. Här måste Finland agera!

Finland måste ta ansvar

Berörda myndigheterna i Finland visar påtagligt ointresse av att hitta lösningar för att förenkla byråkratin. Tullverket står ju inte direkt på tårna för att åtminstone minimera skattegränshindren mellan Åland och Finland, trots att vi har exakt samma momssats som dessutom bestäms av Finland. Det här är ledsamt och visar än en gång att Finland inte vinnlägger sig om att måna om Ålands 100-åriga särställning inom det finska riket.

Allt i egna händer

Åland och vi ålänningar måste därför ha en plan för att stå på egna ben, visa samhörighet och kurage att som ett enat folk fatta våra egna beslut utifrån det som gagnar oss och vårt samhälle bäst. Att leva i symbios med en stat som inte visar intresse för att lösa gränshinder eller andra frågor som utmanar vår självstyrelse är inte hållbart i längden. Åland skadas, men kan ingenting göra på egen hand eftersom vi ålänningar inte är betrodda med det mandatet.

Ålands Framtid tänker på kommande generationer, hundra år framåt och känner att allt fler ålänningar delar vår omsorg om Åland.

Ålands Framtid

Styrelsen

Tillbaka