sv en

Debatt

Stadsstyrelsen måste få ordning på torpet

Rolf Granlund 19.09.2018

Stadsdirektören underminerar trovärdigheten och respekten för stadens regelverk bland skattebetalare och entreprenörer när hon, som man kan läsa det, går ut och offentligt försvarar infrastrukturdirektörens kontroversiella och i strid med regelverken dyrköpta upphandling av konsulttjänster för Mariebad.

När man läser intervjun med stadsdirektören i Ålandstidningen den 18 september nämner hon ingenting om att den riktade upphandlingen av konsulttjänster för Mariebad redan är uppe i över 230 000 euro och därmed är långt överskrider såväl stadens och EU:s gränsvärden för när en upphandling ska konkurrensutsättas.

Tycks inte spela någon roll

I sammanhanget nämns heller inget om att infrastrukturdirektören själv fattat beslut om att maximera nämnda konsultarvode till 147 500 euro. Att samma tjänsteman därefter låtit kostnaden överstiga det satta maxtaket med över 80 000 euro verkar, även det, sakna betydelse. Frågan som inställer sig är:

Varför fattade infrastrukturdirektören beslutet om ett kostnadstak då det inte tycks spela någon roll för den aktuella upphandlingen med den svenska konsultfirman Projektadministration Ab?

Stadsdirektören vill nu lyfta ärendet till stadsstyrelsen med förslaget att styrelsen ska godkänna upphandlingen och kostnaden för det regelvidriga konsultuppdraget.

Visar på maktfullkomlighet

Hur stadsdirektörens kan argumentera för att ärendet ska lyftas till stadsstyrelsen är obegripligt. Eller menar hon verkligen att stadsstyrelsen ska ta på sig infrastrukturdirektörens ansvar för överträdelserna och bristerna i upphandlingen?

Stadsdirektörens agerande väcker också frågor kring infrastrukturnämndens berättigande och funktion. Påståendet att konsultupphandlingen endast borde ha tagits till kännedom i nämnden är helt obegripligt och visar på en maktfullkomlighet utan dess like. Är det inte den ansvariga nämndens absoluta skyldighet att ifrågasätta och stoppa ett avtal som kan kosta stadens skattebetalare nästa hur mycket som helst?

Vårdslös hantering

Man får hoppas att stadsstyrelsen genomskådar förvaltningens taktik och inte blåögt tar på sig det ekonomiska och juridiska ansvaret för den regelvidriga upphandlingen, utan istället vidtar åtgärder mot ansvarig tjänsteman/ansvariga tjänstemän och ser till att stoppa denna vårdslösa hantering av skattemedel.

Upphandlingen av konsult- och entreprenörstjänster inom Mariehamns stad har fullständigt gått över styr och befinner sig i en villervalla där ledande tjänstemän tycks vilja skydda varandra. Det finns bara ett sätt att stoppa detta: genom politiska beslut.

Tillbaka