sv en

Debatt

Lindra beskattningen av låga pensioner

Ålands befolkning blir allt äldre. Och fattigare. Ju äldre, desto fattigare. Rykande färska siffror från Åsub visar att äldre kvinnor tillhör de mest ekonomiskt utsatta. Särskilt kvinnor över 65 år blir relativt sett fattigare ju äldre de blir.

Av de ensamboende kvinnorna i åldern 65–69 år befinner sig cirka 22 procent under den relativa fattigdomsgränsen; cirka 15.000 euro. Andelen stiger därefter brant. Bland kvinnor i ålder 80–84 år är mer än var tredje fattig och bland 85–89-åringarna så många som varannan.

Ett jämställdhetsproblem

Statistiken visar med all tydlighet att åldersfattigdom och ensamhet är ett jämställdhetsproblem på Åland i dag och att äldre kvinnor utgör en särskilt utsatt grupp. Det här måste givetvis vårt välfärdssamhälle göra allt för att stävja. Det handlar om att garantera människor livskvalitet efter ett många gånger långt, uppoffrande och slitsamt liv.

Ålands regering föreslår ett avdrag på 100 euro för samtliga lön- och pensionsinkomsttagare med en årsinkomst upp till 55.000 euro. Ålands framtid stöder avdraget men anser att det borde det riktas bättre till dem som behöver det mest.

Riktat avdrag

För en person med en årsinkomst på 55.000 euro eller 4.583 euro per månad har ett avdrag om 100 euro ringa eller ingen betydelse. Däremot har det avsevärt större betydelse för en pensionär med en pension under fattigdomsgränsen.

Insatserna borde riktas mot låginkomsttagare genom ett utökat avdrag för de personer som befinner sig under den relativa fattigdomsgränsen. Samtidigt skulle det bidra till att motverka orättvisorna i skattesystemet. I dag beskattas nämligen pensionärer hårdare än arbetsinkomsttagare, vilket är oskäligt särskilt när det gäller små pensioner.

Befrias från skatt

Därför föreslår vi genom en motion att pensionsinkomster i praktiken befrias från skatt för dem vars totala förvärvsinkomster ligger under den relativa fattigdomsgränsen. På så sätt skulle man åtminstone nå en liten utjämning av inkomstklyftorna och hjälpa de mest behövande.

Tillbaka