sv en

Debatt

Kostnadsfria SFI-kurser även för dem som jobbar

Jonny Landström 03.09.2019

Under 2018 ökade Ålands befolkning med 300 personer varav ungefär 200 personer kom från utomnordiska länder. Det här skapar utmaningar för integrationen. Ett av de absolut viktigaste verktygen för att få komma in i vårt samhälle är språket.

På Åland erbjuds kostnadsfria kurser i svenska (SFI) för inflyttade, men kurserna är endast på dagtid. För att gå på SFI-kurs måste man ha uppehållstillstånd på Åland och vara arbetssökande.

Straffas med språkligt utanförskap

Eftersom SFI-kurserna endast ordnas dagtid och endast vänder sig till arbetssökande uppmanas alltså folk att inte söka jobb om man vill lära sig svenska. Som arbetande är man hänvisad till kurser i svenska kvällstid och som kostar för deltagarna, vilket alla inte har råd med. Dessutom ska det passa med arbetstiderna.

Vi skapar alltså ett samhälle där man blir straffad med språkligt utanförskap för att man lyckats skaffa sig ett jobb. För att råda bot på denna praktiska olägenhet måste SFI-kurserna bli mer flexibla och framför allt måste även kvällskurserna vara avgiftsfria.

Fungerande integration

Det bör även bli möjligt att kostnadsfritt gå SFI-kurs under arbetstid. I ett samhälle där allt färre ska försörja allt fler behöver Åland inflyttning av arbetskraft. Och för att den inflyttade arbetskraften ska kunna fungera krävs att integrationen fungerar.

Tillbaka