sv en

Debatt

Inför licensierad jakt på havsörn

Havsörnen, denna majestätiska fågel, alltid lika omtalad.

På 1980-talet hotades havsörnens överlevnad av miljögifter. Nu, 40 år senare, har stammen växt sig så stark att den i sin tur hotar bestånden av våra viktigaste sjöfåglar.

Ålands skickliga naturfotografer delar med sig av bilder på örnar som frossar på både ejder- och svärtesungar. Idyllen av ”kåckande” ejderhonor som bildat gemensamt ”dagis” för sina ungar är i dag ett minne blott.

Visst var det en miljömässig bedrift att vända en utdöende örnstam till en i dag livskraftig sådan. Men nu har denna bedrift gått över styr och skapat ett, om möjligt, ännu större problem för flera andra fågelarter. Och då måste vi, på samma sätt som med örnen på 1980-talet, gripa in för att rädda dessa hotade arter.

Dags att inse fakta

Även om bilder, statistik med mera bör tala för sig själv måste vi vanliga viltvårdande och jaktintresserade människor få vår röst hörd för att påverka internationella fågelorganisation och framförallt beslutsfattare på EU-nivå att inse fakta:
Örnstammen har, tack vare viltvårdande insatser under ett halvt decennium, blivit för stor på Åland och hotar fler andra fågelarter. Stammen måste därför reduceras innan det är för sent.

Att, som föreslagits, skrämma örnen med drönare måste utan underdrift ses som en ytterst resurskrävande åtgärd. Det bör räcka med att ställa följande fråga:

Vem ska i förebyggande syfte navigera en drönare, exakt var och när örnar slår till mot våra ejder- och svärteskolonier i Ålands vidsträckta skärgård? Förslaget att inte längre ta hänsyn till havsörnsbon vid skogsavverkning räcker inte heller.

Jägarna bör få reducera

Vi anser att jägarna ska få sköta en reducering genom licensierad avskjutning, i första hand inom områden där förekomsten av örn är extra stor. Detta mot bakgrund av att örnstammen är konstaterad livskraftig och produktiv.

Arbetet med att göra Åland hållbart måste även innefatta bevarandet av våra viktigaste sjöfåglar och en mångfald av vår fauna. Som vi förstått det står det ingenstans i EU:s fågel- eller habitatdirektiv att en decimering av örnstammen är förbjuden så länge stammen upprätthålls.

Om mindre än ett år får vi en ny vår med häckande ådor och svärtor. Vi hoppas det finns tid att hjälpa den kullen av ejder- och svärtesungar att få ett liv och att berika vår skärgård.

Just därför är dags att agera nu!

Tillbaka