Vi vill i stället utveckla välfärden genom lyhörd, aktiv näringspolitik som skapar tillväxt och därmed ökade skatteintäkter.

Våra förslag är bland annat att sänka företagens fasta kostnader samt att minimera byråkratin. Dessutom måste skattegränsen göras så osynlig som möjligt.

Behövs regimskifte

Den senaste mandatperioden har S innehaft näringsministerposten. Avsaknaden av konkret näringspolitik har medfört att antalet privatanställda minskat medan offentlig sektor har växt. Skatteresurserna har således gått till att öka antalet byråkrater i stället för anställda inom vård, omsorg och skola.

Så här kan det inte fortsätta. Därför behövs ett regimskifte inom åländsk politik.