sv en

Debatt

Hatretoriken mot Åland stärker kamplusten

Jonny Landström 20.06.2018

Även om den hatretorik mot Åland som florerar i kommentarer på nätet och i privata mejl till åländska beslutsfattare säkert inte är representativ för hela den finska befolkningen bör vi ålänningar ta den på allvar.

Att vi som folkgrupp blir kallade för ”parasiter” och utsugare” som lever på ”bidrag” från Finland visar på att det finns krafter i Finland som medvetet sprider desinformation om Åland och Ålands internationella ställning i syfte att misskreditera ålänningarna.

Då dessutom en av de största finska dagstidningarna publicerar mycket medvetet, negativt vinklade artiklar om att finsktalande på Åland är en utsatt grupp som till och med aktivt ”mobbas” visar att hetsen mot ålänningarna är mer ingrodd och utbredd än man kan tro. Att artikelserien dessutom publiceras på Självstyrelsedagen är säkert ingen tillfällighet.

Försöker släta över

Finlands Ålandsminister Anne Berner (C) försökte i samband med sitt Ålandsbesök släta över den hätska retoriken mot ålänningarna med att den inte representerar den allmänna synen på Åland i Finland. Berner tillade också att Finland minsann även omnämns i negativ dager i åländsk media då det handlar om behandlingen av det svenska språket.

Även vi inom Ålands Framtid har fått ta emot hätska mejl från finska avsändare efter intervjun med vår partiledare Axel Jonsson i tidningen Iltalehti. Innehållet i mejlen andas i många fall samma hat mot ålänningarna, även om vissa avsändare försöker vara lite mer resonerande. En sammanställning av de värsta inläggen och kommentarerna från finska skribenter som florerar på nätet väcker frågan om gränsen för hets mot folkgrupp är nådd.

Struntar i språkkraven

Vi inom Ålands Framtid tror att det är naivt att tro att den här hatretoriken är något som går över. Snarare kommer den att tillta i takt med att Finland blir allt mer finskt där svenskan sätts på undantag. Det aktiva ointresset för självstyrelsen leder även till att finska företag i allt större utsträckning nonchalerar Ålands status som autonomt, enspråkigt svenskt område  – som i fallet Jysk där ledningen för bolagets finska division, trots varningar från platsansvarig personal på Åland, struntar i att följa näringsrättslagens krav om att all konsumentinformation måste vara på svenska.

I det här sammanhanget måste vi ålänningar fråga oss om det är denna framtid vi vill leva i, särskilt då man från finsk sida samtidigt motsätter sig i stort sett all utveckling av vår självstyrelse.

Ger oss råg i ryggen

Vi inom Ålands Framtid har länge förutsett detta scenario och jobbar därför aktivt för att vi ålänningar i allt större utsträckning ska kunna sköta oss själva. Vi backar inte för hatretoriken, snarare ger den oss råg i ryggen att kämpa ännu mer för vårt oberoende, vår kultur och rätten till vårt svenska språk.

Tillbaka