sv en

Debatt

Hanteringen av fallet Jysk skadar självstyrelsen

Då ett litet åländskt företag serverar laxsoppa gjord på havslax, inköpt av en fritidsfiskare ingriper våra myndigheter direkt. Orsak: Matserveringar får enligt lag endast köpa fisk från yrkesfiskare.

Då en stor affärskedja pågående bryter mot regelverket för åländsk näringsrätt genom att inte följa kravet på att all kundinformation ska vara på svenska låter vår regering verksamheten fortgå utan påföljder.

Agerandet saknar både proportioner, konsekvens och sans. I båda fallen är regelverket klart och tydligt, även om det sunda förnuftet ifrågasätter att ett åländskt företag av formella skäl tvingas servera importerad norsk odlad lax istället för vild åländsk havslax.

Långsökt förevändning

Näringsrätten tillhör en av självstyrelsens grundpelare. Den tillkom som en del av ålänningarnas nationalitetsskydd, bl a för att säkerställa bevarandet av vårt svenska språk. Att Ålands högsta myndighet då tillåter en utländsk affärsjätte som Jysk att fortlöpande bryta mot näringsrättens grundprinciper visar på en oförmåga/ovilja att stå upp och försvara självstyrelsens grundvalar.

Inte helt förvånande, då det gäller försvaret av självstyrelsen, är det kansliminister Nina Fellman (S) som bär huvudansvaret i den här frågan. I media hävdar Fellman att det är svårt att återkalla näringstillståndet med hänvisning till den finska grundlagen. Motiveringen framstår närmast som en långsökt förevändning för att slippa göra något.

Faktura från Jysk på Åland.
Dömas till böter

I Ålands landskapslag om rätt att utöva näring framgår tydligt att den som bryter mot lagen ska ”dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.” Och för att kunna dömas måste det ske en polisanmälan. Så fungerar vårt rättssystem.

Jysk beviljades tillfällig näringsrätt i augusti 2017. Strax efter att textil- och möbelkedjan slog upp portarna på Åland framkom att företaget bröt mot språkreglerna. Eftersom Jysk, trots uppmaning, inte rättat till missförhållandet och dessutom uppger att det kommer ta tid att ändra språket på kvittona till svenska bör det inte råda någon tvekan om att polisanmäla företaget för brott mot näringsrättslagen.

Slapphet måste beivras

Så, varför gör inte Ålands regering med ansvarig minister Nina Fellman detta? Väntar man på att någon privatperson ska göra det? Är det så myndighetsutövning ska ske på Åland?

Även den här typen av politisk slapphet och nonchalans mot självstyrelsen måste beivras. Åland behöver en regering som bevakar åländska intressen.

Ålands Framtid

Pia Eriksson
Peter Sandberg
Rolf Granlund
Jenny Sindén
Pelle Hägglund
Stig Kottelin
Jonny Landström
Jesper Sindén
Ove Andersson
Roger Pettersson
Sam Palén

Tillbaka