sv en

Debatt

Rensa upp inflödet till Torpfjärden

Den grunda innerviken Torpfjärden, i folkmun även kallad ”Svansjön”, utgör inte bara ett paradis för ornitologer. Den grunda innerfjärden är även oerhört viktig för fåglarnas häckning och fiskarnas lek. Att vattenområdet på relativt kort tid torkat ut kräver därför omedelbara åtgärder. Visst har vädret varit extremt varmt denna sommar samtidigt som vattenståndet under våren och försommaren legat på den lägre sidan. Men sedan andra hälften av juni har medelvattenståndet varit normalt eller till och med lite över det normala. Det framgår av statistik från Meteorologiska institutet.

Stora områden torrlagda

Den som passerade Torpfjärden i tisdags kunde se att det skett en liten förbättring men stora områden är fortfarande torrlagda. Så har det historiskt inte sett ut vid normalvatten. Så vad är då orsaken till denna plötsliga torrläggning av Ålands kanske viktigaste biotop för ett stort antal fågel- och fiskarters reproduktion? Avdunstning till följd av sommaren hetta bör vid normalt vattenstånd kompenseras med ökat inflöde genom den vägtrumma som förbinder fjärden med havet.

Någonting har hänt

Men efter att landsvägen breddats och delvis bankats om tycks vattenregleringen inte längre fungera som tidigare. Biologen och ornitologen Anki Johansson menar att det inte handlar om en tillfällighet och säger till Nya Åland att vattennivån alltid varit högre och att någonting hänt efter att en ny vägtrumma lades ned tidigare i år (NÅ 20.8). Landskapets fiskeribyrå har undersökt saken och hävdar å sin sida att allt är normalt och säger att torrläggningen beror på det låga vattenståndet under det första halvåret. En utförligare rapport väntas inom någon vecka.

Paradiset måste räddas

Oberoende av vad de drastiska förändringarna i vattennivån beror på måste detta oerhört viktiga paradis för fågelskådare, fåglar och fiskar skyddas och bevaras. Om situationen beror på onaturliga orsaker bör dessa givetvis omedelbart åtgärdas. Även om den extrema situationen i fjärden beror på naturliga orsaker behövs åtgärder. I första hand bör landskapsregeringen aktivt bidra till att rensa upp inflödet. Vattenområdet är i dag totalt igenvuxet med vass och gynnar knappast den naturliga vattenregleringen och försvårar definitivt fiskarnas vandring in i Torpfjärden för att leka.

Ska kunna samsas

Slutligen: närheten till flygplatsen är förstås inte bra då fåglar kan förorsaka allvarliga tillbud om de sugs in i flygmotorerna. Men hittills har det, oss veterligen, inte skett några allvarliga incidenter och flygplatsen har utrustning för att skrämma fåglarna vid behov. Hittills har Ålands behov av flygtransporter och Ålands behov av ett rikt fågelliv samt tryggat fiskbestånd kunna samsas. Låt det fortsätta så.

Tillbaka