sv en

Debatt

Gemensam satsning på skolcoacher

I en insändare i fredagens tidning föreslår Sara Kemetter (S) att Mariehamns stad anställer åtminstone en skolcoach per skola. Motivet är att stödja eleverna till en god social samvaro i skolan och stävja mobbning.

Folkhälsan, Rädda barnen, Fältarna, skolkuratorerna samt barn- och ungdomspsykiatrin har i en skrivelse till regeringen uttryckt att alla åländska grundskolor borde ha en skolcoach, men tyvärr har regeringen inte engagerat sig i frågan.

Ålands Framtid stöder helhjärtat initiativet i skrivelsen och lämnade därför inför lagtingets behandling av årets budget in en motion om att regeringen startar ett projekt för att bistå kommunerna i att utveckla skolcoachernas verksamhet i grundskolan. Ambitionen bör vara att sprida konceptet till alla intresserade skolor på Åland.

Röstade ned ÅF:s motion

Ålands Framtids motion röstades tyvärr ned av det social-liberal-moderata regeringsblocket, inklusive den socialdemokratiska lagtingsledamoten Sara Kemetter.

Därför är det extra intressant att samma Kemetter nu tar initiativ till en motsvarande satsning inom Mariehamns stad.

Om Sara Kemetter och hennes parti hade stött Ålands Framtids motion hade Ålands samtliga grundskolor kunnat få en gemensam plattform för en etablering skolcoachernas verksamhet.

Optimerar förutsättningarna

Sara Kemetter vill istället att staden går sin egen väg i denna mycket viktiga fråga och således bekostar utbildning, arbetsbeskrivning och verksamhetsmål för dessa stödpersoner.

Ålands Framtids ambition är fortsättningsvis att regeringen ska starta ett projekt för att skapa en gemensam plattform för skolcoacher i de åländska grundskolorna. Det medför synergier och optimerar förutsättningarna för den efterfrågade verksamheten.

Tillbaka