sv en

Debatt

EU:s nya klimatmål utmaning för Åland

Peggy Eriksson 02.08.2021

Mitt i sommaren kan vi läsa om EU-kommissionens mål att minska nettoutsläpp av koldixoid med 55 procent fram till 2030, detta i syfte att göra EU klimatneutralt 2050. Som vanligt går åsikterna i sär, där miljörörelsen anser beslutet som otillräkgligt medan näringslivet oroar sig över ökade kostnader och snedvriden konkurrens.

Göra vår röst hörd

Åland kommer att påverkas på flera sätt. Tyvärr har Åland inte en egen EU-parlamentsplats och kan vara på plats och lyfta de frågor som är viktiga för vår autonomis framtid. Vi bör trots detta noga följa med händelseutvecklingen och på olika sätt försöka göra vår röst hörd genom de möjligheter vi har.

Målet att minska utsläppen av kodioxid med 55 procent fram till 2030 är uppdelat på 15 områden, varav flera berör oss. Som ett exempel kan nämnas EU:s skogsstrategi där skogsrika områden i norra Europa ska kompensera skogsfattiga regionerna i södra Europa. Nordens och Ålands skogar ska således fungera som kompenserande koldioxidlunga för hela EU. Det här kan innebära restriktioner för åländska skogsägare med direkta förbud mot avverkning.

Ännu tuffare skattegäns

Ett annat förslag är att införa importtullar på allehanda gods och tjänster som anses klimatpåverkande, vilket ytterligare kan försvåra vår redan oresonligt byråkratiska skattegräns. Här gäller det för oss att vara på tårna genom Ålands ständiga representation i Bryssel och genom att indirekt påverka EU:s utformning av regelverket genom Finland.

Även sjöfarten påverkas. Ges inga undantag slår EU:s mål att reducera CO2-utsläppen hårt mot vår färjesjöfart eftersom det nuvarande förslaget inte gör något undantag för fartyg med isklass och som har större motorkapacitet, vilket naturligtvis medför högre CO2-utsläpp.

ÅF påverkar genom EFA

Ålands Framtid anser att EU:s sätt att dra alla länder/regioner/folk över en kam är ett av de absolut största problemen med unionen. Vi hoppas att EU:s interaktiva projekt ”Future of Europe” (Europas Framtid) ska arbeta för att regioner och självstyrda områden kan göra sin röst hörd inom EU.

Ålands Framtid försöker påverka genom våra befintliga kanaler, i första hand genom medlemskapet i European Free Alliance (EFA) där vi för fram våra farhågor kring de utmaningar som ”Fit for 55”-paketet innehåller.

Alla kan blomstra

Vi hoppas att alla partier på Åland samarbetar för att ta fram genomtänkta strategier för att uppfylla våra och EU:s klimatmål så att vi förblir en grön ö i ett blått hav där alla kan blomstra i ett verkligt bärkraftigt samhälle.

Ålands Framtid

Peggy Eriksson, ordförande

Tillbaka