sv en

Debatt

Dags att byta taktik mot Finland

Jonny Landström 08.09.2019

För andra gången på någon vecka skickar justitieministeriet officiella handlingar på finska till Åland.

Denna gång handlar det om ett yttrande angående en ändring av offentlighetslagen. Av de 214 sidor långa betänkandet är endast en sammanfattande sida på svenska.

Fullständig nonchalans

Enligt självstyrelagen är ämbetsspråket mellan Finland och Åland svenska. Att det ministerium, som på regeringsnivå är den största garanten för att självstyrelselagen följs, själv gång efter annan bryter mot språkkravet visar med all tydlighet förfinskningens framfart och Finlands fullständiga nonchalans mot Ålands internationellt förankrade autonomi.

Återigen så ser vår regering hjälplöst på och svarar snällt på den svenska sammanfattningen och tillfogar en liten brasklapp om att detta inte är ok. Detta undfallande spel har redan passerat tafflighetens gräns och våra finska vänner ler säkert nöjt åt detta.

Skicka tillbaka alla officiella finska dokument obesvarade.
Byta strategi

Positivt är att allt fler politiker i lagtinget sent om sider nu börjar inse det som Ålands Framtid har insett för länge sedan; att offentliga Åland måste byta strategi från undfallande till offensiv. Sätt ned foten, visa pondus och godkänn inga som helst handlingar som inte är på svenska!

Ifall de finska myndigheterna inte skärper sig kommer Finland inte bara att bryta mot språkkravet, utan även kravet om att Åland ska höras i ärenden som berör Åland. Och förfallet kommer att fortsätta ifall det inte stoppas.

Ansvar i förfall

Bara på några år har Finlands internationella ansvar att sköta självstyrelsen gått från dåligt till ansvarslöst. Då det nya lagtinget samlas i november bör ett av de första ärendena vara att lyfta Finlands misskötsel av Ålands autonomi på den internationella arenan.

Ålands Framtid
Jonny Landström
Ove Andersson
Pia Eriksson
Jenny Sindén
Gunder Andersson
Andreas Qvarnström
Pelle Hägglund
Roger Pettersson
Rolf Granlund
Peter Sandberg
Christina Johansson
Hans-ErikRamström
Tillbaka