sv en

Debatt

Åländska barn förtjänar mer än en extra tia

Regeringen föreslår nu att barnbidragets ensamförsörjartillägg höjs med en tia, från 50 euro till 60 euro per barn och månad. Äntligen kommer alltså ett konkret förslag för att stöda ekonomiskt utsatta barnfamiljer, men åtgärden bör utökas betydligt.

Ålands Framtid har i över sex års tid envetet jobbat för en fördubbling av ensamförsörjartillägget från 50 euro till 100 euro och upprepade gånger lagt förslag om saken i lagtinget.

Regeringen har röstat emot

Åtgärden motiveras av ÅSUB:s rapporter om ekonomisk utsatthet som det senaste decenniet samstämmigt pekat på att särskilt två grupper i behov av stöd; familjer med ensamförsörjare och ensamma äldre, framför allt kvinnor, som lever under den relativa fattigdomsgränsen.

Därför kan det tyckas märkligt att Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna och tidigare även Centern i regeringsställning under två mandatperioder har röstat emot alla våra förslag om att höja ensamförsörjartillägget.

Hungriga måndagsbarn
Ålands Framtid föreslår att tillägget för ensamförsörjare höjs med 50 euro per barn och månad. (Klipp ur Ålands- tidningen 17.4.2019)

Sist och slutligen handlar det om att värna om barnens rätt till en ekonomiskt trygg uppväxt.Det finns åländska barn som inte får mat hemma över helgen på grund av ekonomiska skäl. Det finns åländska barn som är så hungriga på måndag morgon att de går till köket och ber om något att äta.

För dessa barn har 50€ mer per månad en avgörande betydelse.

Kritiska röster kan höjas mot att bidrag generellt sett är problematiska då de ökar beroendet av stöd från samhället och omvänt minskar incitamenten till självständig försörjning. Ett sådant resonemang blir dock särskilt känslokallt och ödesdigert att applicera på barn som får lida av att deras föräldrar har det knapert.

Vi kan ogärna kräva att barn själva ska börja arbeta för sin försörjning.

Stäcka ut våra händer

Ålands Framtid kommer därför återigen att föreslå att tillägget till ensamförsörjarna ökas med 50 euro per barn och månad istället för regeringens föreslagna ynka tia.

Vi måste sträcka ut våra vuxna händer och jobba för att varenda åländskt barn ska lyftas ur fattigdom.

Tillbaka