sv en

Debatt

Ålands Framtid vill sänka skatten för utsatta äldre

Sluta diskriminera äldre i vårt samhälle!

Det var budskapet i den manifestation som ett stort antal pensionärer förra lördagen samlades till på torget i Mariehamn i samband med Steel FM:s direktsända och mycket lyckade insamling till förmån för äldre ekonomiskt utsatta. Att så många åländska artister, företag och privatpersoner slöt upp kring insamlingen visar på en medmänsklig välvilja att hjälpa. Fantastiskt!

Finns det då en pågående diskriminering av äldre i vårt samhälle?
Svaret på den frågan är: Ja.

Skattediskriminering

Bland annat betalar pensionärer mycket mer i skatt på sin pension än löntagare med motsvarande inkomst. Det drabbar särskilt de äldre med de längsta inkomsterna, ofta grundad på enbart folkpension.

Ålands Framtid inser och vill rätta till detta missförhållande. Därför föreslår vi i en budgetmotion att de mest ekonomiskt utsatta pensionärerna från och med 2019 ska befrias från skatt på sin pension genom en höjning av pensionsinkomstavdraget i kommunalbeskattningen.

Inget värdigt liv

Den som lever under den relativa fattigdomsgränsen med en årsinkomst på drygt 15 000 € ska inte betala någon skatt alls.

Det handlar om en jämställdhetsfråga där samhället måste se till att äldre som under sitt yrkesverksamma inte haft ekonomiska möjligheter att betala in höga pensionsavgifter måste garanteras ett drägligt liv. Att tvingas avstå hjälpmedel som glasögon eller tand- och läkarvård på grund av man inte har råd är inte värdigt vårt moderna välfärdssamhälle.

Samhället sviker

Därför måste samhällsresurserna prioriteras till förmån för de äldre som varit med och byggt upp samma välfärdssamhälle som nu de facto sviker dem.

Just nu pågår en namninsamling för ett medborgarinitiativ till Finlands riksdag. Initiativet, som går under namnet ”En lagenlig utarmning av pensionärerna bör få ett slut”, är ett tydligt tecken på att pensionärerna fått nog av att vara en bortglömd grupp med en relativt ohemul hög skatt på sin pension som dessutom släpar efter de allmänna lönejusteringarna.

Hoppas på stöd

Vad som händer med Ålands Framtids motion för att skapa större ekonomiskt utrymme för våra mest ekonomiskt utsatta pensionärer återstår att se. Förslaget kommer upp till beslut i lagtinget inom kort. Man får hoppas att majoritetsblocket inte slentrianmässigt förkastar initiativet bara för att det kommer från ett oppositionsparti.

Om så skulle bli fallet är det lyckligtvis val i höst där frågan åter kan lyftas på bordet och tas med i ett kommande regeringsprogram.

Tillbaka