sv en

Debatt

Åland tjänar på att ta över sjukförsäkringen

Än en gång har den finska regeringen visat sintotala nonchalans mot vår självstyrelselag. I sin hysteriska reformiver vill nu regeringen Sipilä avskaffa sjukförsäkringen i sin nuvarande form och avveckla FPA.

Trots att reformen slår undan benen för ålänningarnas sjukförsäkring tas ingen notis till det i den proposition som nu skickas till riksdagen. Åland och ålänningarna existerar inte då den finska regeringen i rasande takt ska stöpa om landets välfärdssystem.

Sjukförsäkringsreformen är en del av den omfattande vård- och landskapsreformen i Finland. Åland har förvisso egen lagstiftning inom området. Att reformen ändå berör oss beror på att den i praktiken ställer den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan Åland och Finland på huvudet.

Blir utan ersättning

Träder sjukförsäkringsreformen i kraft i Finland, och inget görs för att säkra sjukförsäkringsförmånerna för oss ålänningar, står vi utan ersättning för bl a privata läkar- och tandläkarbesök. Även ersättningen för resor mellan olika vårdinrättningar försvinner.

Den finska regeringen verkar ta detta med en axelryckning och menaratt de åländska problemen nog löser sig under riksdagens behandlingen av lagförslaget. Det viktiga för statsministern och hans gäng är att hinna lämna alla reformförslag till riksdagen i tid innan riksdagsvalet i början av nästa år, inte vad förslagen innehåller.

Det är faktiskt obegripligt att riksdagen ens befattar sig med de rättsosäkra halvmesyrer som gång efter annan hamnar på ledamöternas bord, inte minst med tanke på det utredningsarbete som riksdagen tvingas göra för att klargöra rättssäkerheten i lagförslagen. 

Finlands problem

Som känt påverkar samma vård- och landskapsreform även det ekonomiska systemet mellan Åland och Finland. Den skatteomläggning som ingår i reformen ger över en natt Åland 60 miljoner euro mer i kassan per år. 

Det accepterar ju inte finansministeriet, trots att det Åland årligen får tillbaka mycket mindre skattemedel än vi ålänningar betalar in till finska statskassan. Förhandlingarna mellan den finska regeringen och Ålands regering om ett nytt ekonomiskt system pågår fortfarande trots att revisionen av självstyrelselagen för övrigt har fallit.

Ålands Framtid har hela tiden manat den åländska regeringen till lugn och sans. Att Åland, på grund av den finska regeringens nonchalans att beakta självstyrelsen, får extra klirr i kassan är ju inte i första hand vårt problem. Det är Finlands problem.

Ta över sjukförsäkringen

Istället sitter vi ålänningar de facto med trumf på hand eftersom den finska reformen knappast drivs igenom om utan att ha en lösning på de ekonomiska frågorna gällande Åland. Tyvärr är vår regeringen beredd att kasta bort det kortet i utbyte mot ett antal både kortsiktiga och osäkra miljoner – pengar som mycket väl kan gå om intet genom förändringar i statsbudgeten.

Vad gäller sjukförsäkringen så bör Åland givetvis sköta den på egen hand. Då slipper vi ålänningar även vara med och subventionera den finska sjukförsäkringen, vilket vi gör i dag. Eftersom vi ålänningar är betydligt friskare, har lägre arbetslöshet och därmed större inkomster än finländarna i genomsnitt betalar vi årligen in cirka 4,5 miljoner euro mer i sjukförsäkringspremier än vi får tillbaka. Varje år!

Beröm till regeringen

Bra att vår regering i sitt remissvar över den finska sjukförsäkringsreformen nu sätter ned foten. Bra också att vår socialminister inte är främmande för ett övertagande av socialförsäkringen. Det motionerade Ålands Framtid om redan för flera år sedan.

Ålands Framtid går alltid i bräschen för att utveckla Ålands oberoende och självbestämmande. Den fullständiga kollapsen i förhållandet till Finland, till följd av fullständigt finskt ointresse för självstyrelsen, visar starkare än någonsin att vi måste reda oss själva.

Tillbaka